Home Onrechtmatige concurrentie door twee ex-werknemers zonder overeengekomen non-concurrentiebeding

KBS

Onrechtmatige concurrentie door twee ex-werknemers zonder overeengekomen non-concurrentiebeding

Bij afwezigheid van een non-concurrentiebeding staat het een ex-werknemer in beginsel vrij in dienst te treden bij een andere werkgever naar keuze of zich te vestigen als zelfstandig concurrent van zijn voormalig werkgever. In dat geval heeft de ex-werkgever in beginsel te dulden dat zijn ex-werknemer relaties van hem benadert. Niettemin kan dit onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig zijn. In een zaak tussen twee ex-werknemers en hun voormalig werkgever oordeelde de kantonrechter te Haarlem op 14 maart 2013 dat die bijzondere omstandigheden aanwezig waren.

De kantonrechter stelt voorop dat in het bijzonder sprake is van onrechtmatige concurrentie indien met gebruikmaking van kennis en gegevens over klanten opgedaan bij de ex-werkgever, stelselmatig en substantieel actief onder klanten met een duurzaam karakter van de ex-werkgever wordt verworden. Ook kan sprake zijn van onrechtmatige concurrentie indien de ex-werknemer reeds tijdens het dienstverband een nieuw concurrerend bedrijf heeft opgericht en/of daarvoor een plan heeft geschreven. Niet vereist is dat de benaderde relaties exclusieve relaties van de ex-werkgever zijn. Het gaat er immers om of de ex-werknemer op basis van het plan, dat met de kennis die hij bij de ex-werkgever heeft opgedaan tot stand is gekomen, stelselmatig vaste klanten van de ex-werkgever wil benaderen.

 

In casu beconcurreerden de twee ex-werknemers hun voormalig werkgever via een eigen vennootschap met vergelijkbare diensten c.q. producten. De bijzondere omstandigheden op grond waarvan onrechtmatige concurrentie werd afgenomen, zijn als volgt:

a. de vennootschap is door de ex-werknemers opgericht tijdens het dienstverband van (in elk geval) één van deze ex-werknemers bij de werkgever;
b. de vennootschap is een direct concurrerende onderneming;
c. beide ex-werknemers hebben alle ervaring in de branche bij hun voormalig werkgever opgedaan;
d. beide ex-werknemers hadden als account manager en werknemer bij hun voormalig werkgever toegang tot alle vertrouwelijke informatie van klanten (die niet via internet is te verkrijgen);
e. beide ex-werknemers hebben zeven klanten van hun voormalig werkgever benaderd, nog tijdens het dienstverband van één van de ex-werknemers met hun voormalig werkgever;  
f. deze zeven klanten waren op dat moment de meest kansrijke klanten voor de vennootschap en zijn op cruciale momenten benaderd;
g. beide ex-werknemers en hun vennootschap hebben aan deze klanten concurrerende offertes uitgebracht;
h. de prijs van deze offertes lag vlak onder de relatief hoge prijs van hun voormalig werkgever;  
i.  klanten hebben verklaard geen informatie aan de vennootschap te hebben verstrekt.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven