Home Ontbinding huurovereenkomst gerechtvaardigd door onmogelijkheid verkrijging exploitatievergunning

KBS

Ontbinding huurovereenkomst gerechtvaardigd door onmogelijkheid verkrijging exploitatievergunning

Huurder huurt een bedrijfsruimte met het oog op de exploitatie van een horecabedrijf in de vorm van een grand café. Huurder blijkt daarvoor geen exploitatievergunning te kunnen verkrijgen omdat een dergelijke exploitatie in strijd is met het bestemmingsplan. Het Gerechtshof Arnhem oordeelt dat dit een tekortkoming oplevert zijdens verhuurder die ontbinding van de overeenkomst door huurder rechtvaardigt. Verhuurder is aansprakelijk voor de schade van huurder.

Uit de uitspraak volgt dat indien voor het overeengekomen gebruik van het gehuurde een vergunning is vereist terwijl die vergunning gelet op de geldende wettelijke voorschriften voor het gehuurde niet kan worden verleend, die onmogelijkheid een gebrek kan opleveren in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW.

Klik hier voor volledige uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven