Home Onvoldoende informeren werknemer kan leiden tot verzwaarde motiveringsplicht werkgever

Onvoldoende informeren werknemer kan leiden tot verzwaarde motiveringsplicht werkgever

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De wet betreft de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit heeft ertoe geleid dat onder meer de informatieverplichting van de werkgever ex artikel 7:655 BW is uitgebreid. De werknemer dient schriftelijk of (na instemming van de werknemer via elektronische weg) door de werkgever te worden geïnformeerd, bijvoorbeeld over of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd (en in dat geval: de duur van die periode) wordt aangegaan. Een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel laat het belang van de informatieverplichting (en de mogelijke gevolgen voor de werkgever bij schending daarvan) zien.

De kantonrechter moest in deze zaak een oordeel geven over de vraag of sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. De kantonrechter beantwoordde deze vraag aan de hand van artikel 7:655 BW. Op grond van de informatieplicht ex artikel 7:655 BW is de werkgever verplicht om de werknemer te informeren over de arbeidsduur en, in dit specifieke geval, aan te geven of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Te meer, nu er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst was, aldus de kantonrechter. Een loonstrook met vermelding van de arbeidsduur was er ook niet. Dit had de werkgever niet gedaan.

Discussie was ontstaan over de vraag of de werknemer werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (standpunt werknemer) of op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (standpunt werkgever), welke de werkgever niet wenste te verlengen. De kantonrechter oordeelde dat, nu de werkgever de schriftelijke informatieverplichting had geschonden en deze juist strekt ter voorkoming van de miskenning over rechten van werknemers, er op de werkgever een verzwaarde motiveringsplicht rust. Met andere woorden: de werkgever moest nader motiveren waaruit bleek dat géén sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever slaagde hier niet in met als gevolg dat de kantonrechter oordeelde dat sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de opzegging van de arbeidsovereenkomst werd vernietigd.

Voldoet u als werkgever al aan de (per 1 augustus 2022 uitgebreide) informatieplicht? Het niet op de juiste wijze en/of onvoldoende informeren van uw werknemer over de arbeidsvoorwaarden kan, zo blijkt uit voornoemde uitspraak, nadelige gevolgen hebben. KBS Advocaten N.V. kan met u meekijken of u aan de informatieverplichting voldoet. U kunt daarvoor, of voor verdere vragen over de (uitgebreide) informatieplicht voor de werkgever of andere vragen naar aanleiding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, contact opnemen met Debby Kolk, Marijke Stevens en Lisa van Baarsel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven