Home Op non-actiefstelling vrijgevestigd medisch specialist niet opgeheven.

KBS

Op non-actiefstelling vrijgevestigd medisch specialist niet opgeheven.

Vrijgevestigd medisch specialist was op non-actief gesteld omdat de poli-assistentes niet meer voor hem wilden werken. Het verzoek tot opheffing van de op non-actiefstelling werd afgewezen. Rol en betekenis van de Onderzoekscommissie als vermeld in het Reglement Mogelijk Disfunctioneren Medisch Specialist.

Op 7 juni 2011 heeft de voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg uitspraak gedaan in een kort geding, dat was aangespannen door een vrij gevestigd medisch specialist tegen een ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis had de specialist op non-actief gesteld wegens een onherstelbaar verstoorde verhouding tussen hem en het poli-personeel. In verband met de problemen op de afdeling had het bestuur van de medische staf op grond van het Reglement Mogelijk Disfunctioneren Medisch Specialist (model van de OMS) een Onderzoekscommissie opdracht gegeven het functioneren van de specialist te onderzoeken en daarover advies uit te brengen. Deze commissie was van oordeel dat de specialist niet disfunctioneerde. In vaktechnisch opzicht was er niets op de specialist aan te merken en de samenwerkingsproblemen met het poli-personeel konden de specialist niet worden aangerekend. Volgens de Commissie lag de oorzaak van die samenwerkingsproblemen voor een belangrijk deel bij de leiding van het poli-personeel en voor zover die oorzaak bij de specialist lag kon hem dat niet kwalijk worden genomen, omdat hij nog onervaren was.

Het Stafbestuur volgde dit advies niet. Volgens het Stafbestuur heeft de specialist gefaald in het creëren van een goed werkklimaat op de afdeling. Omdat na een verbetertraject de problemen niet waren opgelost was er wel sprake van disfunctioneren en daarom werd de Raad van Bestuur geadviseerd de toelatings-overeenkomst met de specialist te beëindigen. Het Stafbestuur heeft in dit advies zorgvuldig gemotiveerd waarom het tot een andere conclusie kwam dan de Onderzoekscommissie.

De voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg was van oordeel dat noch het Stafbestuur, noch de Raad van Bestuur gebonden waren aan het advies van de Onderzoekscommissie, omdat uit het Model Reglement Mogelijk Disfunctioneren Medisch Specialist niet blijkt dat de Commissie een bindend advies uitbrengt. Verder is de voorzitter van oordeel, dat de op non-actiefstelling op grond van de verstoorde verhouding met het poli-personeel gerechtvaardigd was. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor een goede gang van zaken in het ziekenhuis en naar het oordeel van de voorzitter zou de terugkeer van de medisch specialist kunnen leiden tot wanorde of andere risico’s die de Raad van Bestuur vanwege haar verantwoordelijkheid niet kan accepteren.

Bron: arbitraal vonnis Scheidsgerecht Gezondheidszorg d.d. 7 juni 2011 (11/14 KG).

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven