Home Publicatie van berispingen revisited

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Publicatie van berispingen revisited

In mijn blog Kunnen berispingen (toch) nog worden gepubliceerd?besprak ik een uitspraak van het RTG Eindhoven waarbij een verpleegkundige niet alleen een berisping werd opgelegd maar waarbij ook werd bevolen deze maatregel met vermelding van de naam van de verpleegkundige en de plaats waar zij werkzaam is openbaar te maken. De verpleegkundige was in de procedure bij het RTG niet verschenen. De aanleiding voor het RTG om tot publicatie over te gaan was enerzijds dat patiënten/cliënten op de hoogte moesten kunnen raken van de uitspraak om te voorkomen dat nog meer wanhopige ouders ‘de dupe zouden worden van de onprofessionele zorgverlening van de verpleegkundige’. Anderzijds achtte het RTG het in het belang van de individuele gezondheidszorg dat de maatregel openbaar zou worden gemaakt.

Recent deed het Centraal Tuchtcollege (CTG) op het beroep van de verpleegkundige uitspraak in deze zelfde zaak. Het beroep schorste de tenuitvoerlegging van de publicatie.

Even ter opfrissing van het geheugen: vanaf 1 april 2019 worden berispingen (en geldboetes) niet meer standaard gepubliceerd. Het tuchtcollege behoudt echter de bevoegdheid om ook nu nog een berisping (en geldboete) in het BIG-register te laten aantekenen en openbaar te maken. Publicatie blijft dus mogelijk, maar moet door het tuchtcollege nu per individuele zaak worden bevolen. Vermelding in het BIG-register vindt plaats onder vermelding van de aard van het vergrijp met een toelichting op de opgelegde maatregel. Openbaarmaking vindt in ieder geval plaats in de Staatscourant maar ook in de lokale dag- en weekbladen in het gebied waar de zorgverlener werkt. Dit alles gebeurt met naam en toenaam al dan niet onder vermelding van de gronden waarop de maatregel berust (art. 48 lid 11 wet BIG).

In beroep bij het CTG verscheen de verpleegkundige wel en voerde zij ook verweer tegen de ingediende klacht. In beroep handhaaft het CTG de opgelegde maatregel. De eerder bevolen publicatie komt echter vallen. Het CTG overweegt dat een openbare kennisgeving en aantekening in het BIG-register afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken bij een opgelegde berisping. In beroep is de verpleegkundige verschenen en heeft zij haar standpunt toegelicht. Onder die omstandigheden acht het CTG bekendmaking van de maatregel met naam en toenaam niet meer noodzakelijk. Het CTG wijkt op dit punt van de beslissing van het RTG af. Wel wordt uitspraak geanonimiseerd bekend gemaakt in de Staatscourant en geanonimiseerd ter publicatie aangeboden aan het Tijdschrift Voor Ziekenverpleging (TVZ),
Nursing, V&VN magazine, het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Gezondheidszorg Jurisprudentie en Medisch Contact (art. 71 wet BIG).

Deze uitspraak laat zien, dat het als beklaagde partij om meerdere redenen zinvol is om in een tuchtprocedure te verschijnen. Niet alleen om te kunnen reageren op een klacht en verantwoording af te kunnen leggen, maar ook om niet-geanonimiseerde publicatie van een eventuele berisping te voorkomen. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te bevorderen. Het wegblijven in eerste aanleg stelde het RTG kennelijk niet gerust dat de verpleegkundige uit de klacht lering zou trekken en werd ter bescherming van het publiek publicatie van de maatregel met naam en toenaam bevolen. In beroep heeft de verpleegkundige die zorg bij het Centraal Tuchtcollege hoogstwaarschijnlijk weggenomen, als gevolg waarvan de opgelegde berisping wel werd gehandhaafd maar publicatie niet meer nodig werd geacht. Iemand die niet betrokken is, begrijpt de ernst van de situatie waarschijnlijk ook niet.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven