Home Rapporten van een buiten rechte door partijen gezamenlijk benaderde deskundige zijn niet bindend

KBS

Rapporten van een buiten rechte door partijen gezamenlijk benaderde deskundige zijn niet bindend

Het slachtoffer van een ongeval waarbij een personenauto met hoge snelheid zijn woning is binnen gereden, verzoekt in een deelgeschilprocedure een verklaring voor recht dat de rapporten van een gezamenlijk buiten rechte door partijen benaderde deskundige bindend zijn en dat op basis daarvan een medische causale relatie bestaat tussen de klachten en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Zijn verzoek wordt afgewezen.

De deelgeschilrechter oordeelt dat partijen, indien zij in het kader van een onderzoek naar de schadeafwikkeling in verband met de aansprakelijkheid van één van hen, overeenkomen om gezamenlijk een medisch deskundige aan te zoeken die gezamenlijk geformuleerde vragen dient te beantwoorden, zich daarmee verbinden om het rapport van die ingeschakelde deskundige in beginsel als uitgangspunt voor de verdere schadeafwikkeling te nemen.
Een partij kan naar het oordeel van de deelgeschilrechter slechts dan niet worden gehouden aan de uitkomsten van een op deze wijze tot stand gekomen rapport, indien sprake is van zwaarwegende bezwaren ten aanzien van de wijze waarop de deskundige zijn werkzaamheden heeft verricht of de inhoud van het rapport niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijkheid en logica.

Van dergelijke zwaarwegende bezwaren is in casu naar het oordeel van de deelgeschilrechter gebleken, waarbij in de visie van de deelgeschilrechter niet afdoet dat de rapporten op een zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen in die zin dat partijen en hun adviseurs opmerkingen hebben kunnen maken bij de deskundige naar aanleiding van zijn concept-rapportages. Evenmin doet daaraan af dat de verzekeraar het rapport eerst geruime tijd na het verschijnen daarvan heeft bekritiseerd. In ieder geval maakt die omstandigheid niet dat de verzekeraar haar recht heeft verwerkt om thans de inhoud van dat rapport en de gebondenheid daaraan ter discussie te stellen.

 

Voor de complete uitspraak, klik hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven