Home Recht op vergetelheid tuchtmaatregel

Recht op vergetelheid tuchtmaatregel

Als een zorgverlener verwijtbaar handelt en daarvoor een tuchtmaatregel krijgt opgelegd, wordt daarvan een aantekening in het BIG-register geplaatst. Dit register is online te raadplegen en daarin kan iedereen zien wie een tuchtmaatregel opgelegd heeft gekregen, onder verwijzing naar de (geanonimiseerde) tuchtrechtelijke uitspraak.

De aantekening blijft maar een beperkte tijd zichtbaar. Minder ernstige tuchtmaatregelen (berisping, geldboete, (voorwaardelijke) schorsing) 5 jaar en zwaardere tuchtmaatregelen (gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening, doorhaling uit het BIG-register) 10  jaar. Na verloop van de termijn wordt de aantekening uit het BIG-register verwijderd. De bedoeling hiervan is te voorkomen dat de zorgverlener niet onevenredig wordt benadeeld, terwijl het publiek gedurende een relevante periode toch wordt geïnformeerd.

Digitale schandpaal
Sommige websites nemen de informatie over de opgelegde tuchtmaatregel uit het BIG-register over, soms ook met plaatsing van foto’s van en andere suggestieve teksten over de betreffende zorgverlener. Met het verloop van de registertermijn vervalt dergelijke webcontent niet, met als gevolg dat iedereen tot in de lengte der jaren online kan terugvinden dat de betreffende zorgverlener een tuchtmaatregel opgelegd heeft gekregen. Zorgverleners in kwestie ervaren dit als een schandpaal waar zij privé en zakelijk veel last van hebben. Zij hebben wel eens tegen dergelijke websites geprocedeerd om de webcontent offline te (laten) halen, maar de rechter gaf hen niet altijd gelijk.

Niet de website, maar de zoekmachine
Interessant is daarom een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een geschil tussen een chirurg en Google die onlangs werd gepubliceerd.

De chirurg was voor fouten in de nazorg door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voorwaardelijk geschorst. Deze informatie was overgenomen door de website ‘zwarte lijst artsen’ en ‘sin-nl.org’, samen met een foto van de zorgverlener, haar BIG-nummer en enkele andere teksten. Indien iemand de naam van de chirurg invulde in de Google-zoekmachine, dan kwam ‘zwarte lijst artsen’ en ‘sin-nl.org’ in de eerste zoekresultaten naar voren.

Omdat de chirurg hiervan veel hinder ondervond, diende zij bij Google een verzoek tot vergetelheid in. Als dit verzoek zou worden ingewilligd, dan zou bij invulling van haar naam de vindbaarheid van genoemde websites aanzienlijk worden teruggeschroefd. Google wees het verwijderingsverzoek echter af.

Privacybelang chirurg prevaleert
Vervolgens bracht de chirurg de zaak voor de rechter. Die stelde haar in het gelijk en veroordeelde Google om de koppelingen uit het zoekresultaat van haar zoekmachine te verwijderen. De rechtbank was van oordeel dat het recht van de chirurg op haar privacy en haar persoonsgegevens prevaleerde boven het belang van de informatievrijheid waarop Google zich beriep.

Volgens de rechtbank waren de koppelingen naar ‘zwarte lijst artsen’ en ‘sin-org.nl’ niet ter zake dienend en bovenmatig. De chirurg heeft er belang bij dat niet iedere keer dat iemand haar volledige naam invoert in de zoekmachine van Google (vrijwel) meteen de vermelding van haar naam op de ‘zwarte lijst artsen’ en ‘sin-org.nl’ verschijnt, en dit belang legt meer gewicht in de schaal dan het belang van het publiek om deze informatie op die manier te kunnen vinden. Patiënten die willen weten of aan de chirurg een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd kunnen deze informatie vrij eenvoudig vinden door het BIG-register te raadplegen, aldus de rechtbank.
De rechtbank woog ook mee dat de uitspraak van het tuchtcollege al op alle mogelijke manieren die de Wet BIG toestond was openbaargemaakt en dat geen sprake was van een onvoorwaardelijke schorsing, waardoor patiënten niet aan enig bijzonder risico waren blootgesteld als zij zich in haar praktijk zouden laten behandelen. Bovendien plaatste de rechtbank vraagtekens bij de rechtmatigheid van ‘zwarte lijst artsen’.

De uitspraak laat zien, dat met het recht op vergetelheid de vindbaarheid van een website waarop de zorgverlener met naam en toenaam samen met een tuchtmaatregel wordt genoemd effectief kan worden aangepakt.

Verzoek tot vergetelheid
Wilt u hulp bij een verzoek tot vergetelheid omdat uw naam en opgelegde tuchtmaatregel naar voren komt in een zoekmachine? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Wij staan zorgverleners in dergelijke kwesties regelmatig bij.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven