Home Rijden onder invloed: kan een WAM-verzekeraar een beroep doen op de opzetclausule?

KBS

Rijden onder invloed: kan een WAM-verzekeraar een beroep doen op de opzetclausule?

De Hoge Raad heeft zich recent gebogen over de vordering van een WAM-verzekeraar op diens verzekerde tot betaling van de vergoeding die de verzekeraar aan een slachtoffer van een verkeersongeval had betaald. De vraag die voorlag was of de verzekeraar dekking kon weigeren op grond van de opzetclausule

Het ging in deze zaak om een verzekerde die onder invloed van een aanzienlijke hoeveelheid alcohol een verkeersongeval had veroorzaakt. Uit verklaringen aan de politie zou blijken dat de verzekerde al een jaar of drie iedere donderdag- en vrijdagavond met de auto naar de kroeg ging, daar 15 tot 20 biertjes nuttigde en vervolgens terug naar huis reed. De verzekeraar heeft de schade van het slachtoffer vergoed. Jegens de verzekerde weigert de verzekeraar met een beroep op de opzetclausule polisdekking. In deze clausule is uitgesloten: “De schade of het ongeval, welke met opzet, voorwaardelijk opzet of goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.”

De rechtbank wees de vordering toe, maar in hoger beroep werd het beroep op de opzetclausule afgewezen. Volgens het hof had de verzekerde redelijkerwijs niet behoeven te begrijpen dat de door hem veroorzaakte schade van dekking onder de WAM-verzekering was uitgesloten.

De Hoge Raad overweegt (o.a.) dat het oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd. Het hof had ten onrechte verwezen naar een oordeel van de Hoge Raad uit 2006. Hoewel in die zaak ook sprake was van een verkeersongeval waarbij alcohol in het spel was, had de verzekeraar een beroep gedaan op een andere polisbepaling, namelijk de bepaling dat dekking is uitgesloten voor schade veroorzaakt terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen. In dit geval heeft de verzekeraar echter een beroep gedaan op de opzetclausule.

Het hof had dus moeten beoordelen of de verzekerde bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst heeft moeten begrijpen dat door de opzetclausule de schade in de hier aan de orde zijnde omstandigheden van dekking is uitgesloten.

De Hoge Raad heeft de zaak naar het hof terugverwezen om deze vraag te beantwoorden. Wordt vervolgd dus.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven