HomeSpecialismenDekkings- en polisvraagstukken

Dekkings- en polisvraagstukken

image description

Wij treden veelvuldig op voor verzekeraars bij dekkings- en polisvraagstukken. Te denken valt aan:

  • de omstandighedenmelding bij claims made verzekeringen
  • discussies over inloop- en uitloopdekking bij wisseling van verzekeraar
  • beoordeling van de mededelingsplicht van de verzekeraar die ontdekt dat zijn verzekerde bij het afsluiten van de verzekering relevante informatie heeft achtergehouden
  • de vraag wanneer een verzekeraar gebonden is aan een in de polis opgenomen getaxeerde waarde van het verzekerde object
  • de vraag, indien die gebondenheid er inderdaad is, welk bedrag dan dient te worden uitgekeerd
  • discussies over de uitleg van polisvoorwaarden

Daarnaast behartigen wij veelal de belangen van beroepsbeoefenaren in discussies met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid. Zie hiervoor ook AOV-vraagstukken.

Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Informatieverstrekking
"Is degene die een verzekering neemt, verplicht om relevante informatie aan de verzekeraar te verstrekken?"
Verjaringstermijn
Kan een vordering op de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaren?

Jazeker, op grond van artikel 7:928 BW geldt er inderdaad een mededelingsplicht. Dit omdat de verzekeraar in hoge mate afhankelijk is van de mededelingen voor de inschatting van het risico en de verzekerbaarheid daarvan.

Ja, na bekend worden met de opeisbaarheid van de vordering begint op grond van artikel 7:942 BW een verjaringstermijn van drie jaar te lopen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.