Home Dekkings- en polisvraagstukken

Dekkings- en polisvraagstukken

Wij treden veelvuldig op voor verzekeraars bij dekkings- en polisvraagstukken. Te denken valt aan:

  • de omstandighedenmelding bij claims made verzekeringen
  • discussies over inloop- en uitloopdekking bij wisseling van verzekeraar
  • beoordeling van de mededelingsplicht van de verzekeraar die ontdekt dat zijn verzekerde bij het afsluiten van de verzekering relevante informatie heeft achtergehouden
  • de vraag wanneer een verzekeraar gebonden is aan een in de polis opgenomen getaxeerde waarde van het verzekerde object
  • de vraag, indien die gebondenheid er inderdaad is, welk bedrag dan dient te worden uitgekeerd
  • discussies over de uitleg van polisvoorwaarden

Daarnaast behartigen wij veelal de belangen van beroepsbeoefenaren in discussies met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid. Zie hiervoor ook AOV-vraagstukken.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven