Home Zorginkoop

Zorginkoop

Bij de inkoop van zorg spelen diverse aspecten. Het gaat daarbij om overeenkomsten die worden gesloten tussen zorgaanbieders enerzijds en zorgverzekeraars (Zvw, eerstelijns en tweedelijns zorg, hulpmiddelen), zorgkantoren (Wlz), gemeenten (Wmo en Jeugdwet) anderzijds. Soms is sprake van een aanbestedingsprocedure met de daarbij toepasselijke bijzondere juridische kenmerken. Soms ook is het aanbestedingsrecht niet rechtstreeks maar indirect relevant.

Heeft u vragen over zorginkoop? Bij KBS Advocaten bent u aan het juiste adres.

Wij kennen de argumenten die van belang worden geacht bij een rechterlijke toetsing van het handelen van zorginkopende partijen, bijvoorbeeld ten aanzien van omzetplafonds, doorleverplicht, betaalafspraken, akten van cessie, machtigingsprocedures, declaratieprotocollen en dergelijke. Daardoor kunnen wij zorgaanbieders ondersteunen met het maken van een inschatting van hun onderhandelingspositie ten opzichte van de zorginkopende partij of de kansen van een eventuele gerechtelijke procedure.

Nieuws & kennis

Ook interessant?

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven