Home Tegenvallende omzet en onthouding toestemming voor gevelreclame aan te merken als ‘huurgebrek’?

Tegenvallende omzet en onthouding toestemming voor gevelreclame aan te merken als ‘huurgebrek’?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 3 juni 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:4328) over de grieven van een huurder van bedrijfsruimte in een winkelcentrum tegen het oordeel van de kantonrechter. De huurder beklaagde zich erover dat een tegenvallende omzet en het feit dat de verhuurder geen toestemming geeft voor een nieuw ontwerp voor gevelreclame, door de kantonrechter niet als ‘gebrek’ zijn aangemerkt. Deze grieven falen volgens het hof.

Volgens artikel 7:204 lid 2 BW is een gebrek een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. In casu waren huurder en verhuurder een afwijkende definitie van een gebrek overeenkomen, maar die definitie was nagenoeg hetzelfde als de wettelijke.

Ten aanzien van tegenvallende omzetcijfers verwijst het hof naar het arrest van de Hoge Raad van 1 februari 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB8098): bij gebreke van specifieke contractuele afspraken over de te verwachten bezoekersaantallen of te realiseren omzet, blijft een tegenvallende omzet in beginsel voor rekening van de huurder. In casu ontbrak het aan dergelijke afspraken. Een gebrek werd door het hof dan ook niet aangenomen.

Ook de niet verkregen toestemming van de verhuurder voor gevelreclame leverde volgens het hof geen gebrek op. De huurder had namelijk geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit kon worden afgeleid dat het nieuwe ontwerp tot meer klanten en dus een hogere omzet zou leiden dan het ontwerp dat de verhuurder wel had goedgekeurd dan wel in geval van handhaving van de reeds bestaande gevelreclame. Voorts had de huurder niet aannemelijk gemaakt dat de verhuurder een verplichting zou hebben om het nieuwe voorstel goed te keuren.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven