Home Terecht gegeven ontslag op staande voet zorgmedewerkster

Terecht gegeven ontslag op staande voet zorgmedewerkster

Zorginstelling heeft terecht een medewerkster, nadat het de zorginstelling bekend was dat zij pornografisch beeldmateriaal aan een dementerende bewoner had getoond en zij treiterend gedrag jegens (andere) bewoners vertoonde, op staande voet ontslagen, zo oordeelde de kantonrechter te Leeuwarden op 17 mei 2023.

Situatieschets
Werkneemster was vanaf 1 september 2018 in dienst bij een zorginstelling gericht op gespecialiseerde ouderenzorg. Werkneemster werkte in de functie van woon-zorgondersteuner en was werkzaam op een locatie waar dementerende ouderen wonen.

Eind 2022 bleek werkgever dat werkneemster dementerende bewoners zou treiteren. Zo had werkneemster bij meerdere bewoners langdurig de bel ingedrukt. Bewoners raakten daarvan onrustig. Ook was werkneemster op het bed van een bewoner gaan liggen. De betreffende bewoner begreep dit wegens haar dementie niet en raakte in de war. Werkgever raakte ook bekend met dat werkneemster, samen met een andere collega, aan een dementerende bewoner, waarvan zij wisten dat deze seksueel ontremd was, pornografisch beeldmateriaal hebben laten zien. De zorginstelling heeft medewerkster (en haar collega) op staande voet ontslagen.

Geschil
Werkneemster kan zich niet vinden in het gegeven ontslag op staande voet en verzoekt de kantonrechter het ontslag te vernietigen. Partijen zijn niet in geschil over dat aan het onverwijldheidscriterium is voldaan. Partijen verschillen wel van mening over of sprake is van een dringende reden op grond waarvan de zorginstelling tot een ontslag op staande voet mocht overgaan.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter is van oordeel dat, het tonen van pornografisch beeldmateriaal aan een kwetsbare, oudere, dementerende bewoner voor wiens welzijn werkneemster als woon-zorgondersteuner verantwoordelijk was, een dringende reden voor ontslag met zich brengt. Zulks klemt te meer nu werkneemster werkt met zeer kwetsbare ouderen en het van groot belang is dat bewoners, die afhankelijk zijn van zorg, zich veilig voelen. Dat werkneemster niet heeft ingegrepen dan wel op een later moment melding heeft gemaakt, is haar (zwaar) aan te rekenen. De andere incidenten (langdurig de bel indrukken & op het bed van een bewoner gaan liggen) worden door werkneemster (ter zitting) bestempeld als ‘goed bedoeld’ en ‘grapjes’. De kantonrechter merkt daarover op dat die reactie getuigt van een gebrek aan inzicht. Blijkbaar ziet werkneemster de kwetsbaarheid van de doelgroep en haar eigen verantwoordelijkheid jegens die doelgroep niet in. Dat werkneemster niet in ziet dat dergelijke ‘grapjes’ ongepast zijn in een werkomgeving met kwetsbare bewoners acht de kantonrechter ernstig. Het ontslag op staande voet blijft dan ook in stand. Het verzoek van werkneemster wordt afgewezen. Gezien de ernst van de getoonde gedragen, wijst de rechter ook het verzoek tot toekenning van een (gedeeltelijke) transitievergoeding af.

Voor vragen over ontslag op staande voet, ontslagvergoedingen en andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met Debby Kolk, Marijke Stevens en Lisa van Baarsel

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven