Home Tweede aanpassing van de NOW

KBS

Tweede aanpassing van de NOW

Op 1 mei jl. is de NOW voor de tweede keer aangepast. De regeling is gewijzigd op de volgende punten.

Aanpassing omzetbepaling bij concerns
Op 22 april jl. werd al aangekondigd dat het mogelijk zou worden voor individuele werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies, behorend tot een concern dat minder dan 20% omzetverlies lijdt, toch een NOW aanvraag te kunnen doen. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden: er worden eisen gesteld aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakorganisaties over werkbehoud. Tevens is een aanvullende accountantsverklaring vereist. Deze aangekondigde wijziging is nu per 1 mei jl. doorgevoerd in de regeling.

Daarnaast is gewijzigd dat werkmaatschappijen die behoren tot concerns met een personeelsbv (waarin bijvoorbeeld het management is onder gebracht) wel NOW kunnen aanvragen op werkmaatschappijniveau, mits zij voldoen aan de overige voorwaarden.  De personeelsbv zelf kan geen aanvraag doen omdat de vereiste samenhang tussen loonkosten en behaalde omzet ontbreekt.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW
Met het indienen van een subsidieverzoek verleent een werkgever instemming met openbaarmaking van de aan het UWV verstrekte gegevens. In het kader van de verplichtingen die volgen uit de Wet Openbaarheid van bestuur moet een afweging gemaakt worden tussen het publieke belang dat met openbaarmaking is gemoeid en de individuele (economische) belangen van de subsidieontvangers. Daarom is ervoor gekozen om de ‘automatische instemming’ alleen te laten zien op een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Buitenlands rekeningnummer
Niet langer is vereist dat werkgevers beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer.

Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie
Dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking worden onder de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd.

Klik hier voor de geconsolideerde versie van de regeling, alsmede de brief van Minister Koolmees hierover aan de Tweede Kamer.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met mr. Suzanne Steegmans, advocaat arbeidsrecht.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven