Home Voldoet uw VMS al aan de eisen van NTA (8009-2011)?

Niels van den Burg

Overig
/

Voldoet uw VMS al aan de eisen van NTA (8009-2011)?

Artikel 3 van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) verplicht zorgaanbieders de zorgverlening op zodanige wijze te organiseren, de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel te voorzien, en voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling zorg te dragen, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Op grond van artikel 4 Kwz dient de zorgaanbieder een veiligheidsmanagementsysteem te hebben voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Over 2 maanden dienen de veiligheidsmanagmentsystemen van instellingen die ziekenhuiszorg verlenen te voldoen aan de eisen van NTA (8009- 2011). Dit geldt niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor zelfstandige behandelcentra (ZBC) en privéklinieken, zo blijkt uit de brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het rapport van IGZ ‘het Resultaat telt particuliere klinieken 2011. Verbeterde kwaliteit, normontwikkeling komt op gang’.

 

Voldoet uw instelling per 1-1-2013 niet aan de nieuwe veldnorm, dan kan dat tot gevolg hebben dat geen sprake is van verantwoorde zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan dan overeenkomstig artikel 8 Kwz handhavend optreden.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven