Home Voortgang wijziging artikel 13 Zvw

Niels van den Burg

Overig
/

Voortgang wijziging artikel 13 Zvw

Het kabinet heeft een lijst met wetsvoorstellen gepresenteerd die zij nog voor het zomerreces wenst te laten behandelen door de Tweede Kamer. Op de lijst staat ook wetsvoorstel 33362, waarin o.a. de wijziging van artikel 13 Zwv is opgenomen. De invoering van het wetsvoorstel staat gepland per 1 januari 2015.

Artikel 13 Zvw voorziet op dit moment voor in natura verzekerde zorg in de mogelijkheid dat verzekeraars een lagere vergoeding dan 100% geven als hun verzekerden naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaan, maar in de toelichting bij het artikel wordt gesteld dat die vergoeding niet zo laag mag zijn dat het voor de verzekerden een “hinderpaal” is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In de regel wordt een behandeling thans voor 75% tot 80% vergoedt (zie Gerechtshof 's-Hertogenbosch).

Het kabinet pleit voor een aanpassing van artikel 13 Zvw in de zin dat elke vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg boven nul euro/nul procent zou moeten zijn toegestaan, zodat zorgverzekeraars meer ruimte krijgen om selectief in te kopen. Deze  voorgenomen wijziging van artikel 13 Zvw ligt politiek gevoelig omdat het gevolgen heeft voor de vrije artsenkeuze. Verzekerden met een naturapolis kunnen zich formeel nog steeds laten behandelen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar zonder enige vergoeding zal dat in de regel voor de meeste verzekerden geen optie zijn (een feitelijke hinderpaal). Als een verzekerde vrije artsenkeuze wil hebben, dan moet hij dus kiezen voor een restitutiepolis. De Minister verwoordde het in haar brief aan de kamer in het voorjaar van 2012 aldus: “Verzekerden die sterk hechten aan keuzevrijheid, kunnen kiezen voor een verzekering op basis van restitutie, waarvoor dan echter mogelijk wel een hogere premie moet worden betaald”.

De uitkomst van de politieke discussie inzake de wijziging van artikel 13 Zvw is met name van belang voor zorgaanbieders die reeds nu veelal niet-gecontracteerde zorg verlenen, aangezien zij – bij invoering van het wetsvoorstel –  straks geen redelijke vergoeding meer kunnen declareren bij de zorgverzekeraars.

Klik hier voor de lijst met wetsvoorstellen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven