Home Wat betekent de vervanging van de Wkcz door de Wkkgz voor het klachtrecht van Bopz-patiënten?

KBS

Wat betekent de vervanging van de Wkcz door de Wkkgz voor het klachtrecht van Bopz-patiënten?

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz bevat bepalingen over (onder meer) het verlenen van goede zorg en het melden van incidenten en calamiteiten. De Wkkgz bevat ook bepalingen over wat er moet gebeuren wanneer patiënten een klacht hebben over verleende zorg. Deze ‘klachtenbepalingen’ zijn in de plaats getreden van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Op 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders hun klachtenreglementen volledig in overeenstemming met deze klachtenbepalingen hebben gebracht.

De klachtenbepalingen van de Wkkgz vervangen niet alle klachtenbepalingen in de zorg: de klachtenbepalingen in de Wet Bijzonder opnemingen psychiatrische ziekenhuizen blijven in stand. Bopz-patiënten hebben hierdoor, net als voorheen onder de Wkcz en Wet Bopz, te maken met de klachtenbepalingen van twee verschillende wetten.

In het artikel ‘Samenloop tussen de Wkkgz en de Bopz: een verbetering voor klachtenbehandeling?’ (in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2016 (40) 7) onderzoekt mr. Sofie Steen wat de vervanging van de Wkcz door de Wkkgz betekent voor het klachtrecht van Bopz-patiënten: biedt de samenloop van de (nieuwe) Wkkgz met de Wet Bopz verbeteringen ten opzichte van de samenloop tussen de (oude) Wkcz en Wet Bopz? Om dit te onderzoeken wordt in het artikel onder meer gekeken naar de klachtprocedures van de Wkcz, Wkkgz en de Wet Bopz, de verhouding tussen de klachtenfunctionaris (Wkkgz) en cliëntvertrouwenspersoon (Wet Bopz) en de beroepsprocedures van de Wkcz, de Wkkgz en de Wet Bopz.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven