Home Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019 van kracht

Wijzigingen medisch tuchtrecht per 1 april 2019 van kracht

Onlangs werd de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) gewijzigd, waarbij een aantal veranderingen in het medisch tuchtrecht plaatsvonden. Deze wijzigingen treden per 1 april 2019 in werking. Het gaat om de volgende veranderingen:

  • Een klager kan de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris als hij hulp nodig heeft bij het opstellen en formuleren van een klaagschrift
  • Bij het indienen van een klacht is een klager € 50 griffierecht verschuldigd, die hij terugkrijgt als de klacht gegrond verklaard wordt
  • Het tuchtcollege kan de zorgverlener veroordelen in de kosten die de klager voor de procedure heeft moeten maken, bij gegrondverklaring van de klacht en oplegging van een maatregel. Onder deze kosten vallen reiskosten, deskundigenkosten en kosten van juridische bijstand
  • Ook indien een klager zijn klacht intrekt, dan kan de procedure worden voortgezet omdat de zorgverlener of het tuchtcollege daarvoor kiest
  • Na ontvangst van de klacht doet een secretaris van het tuchtcollege een vooronderzoek. Als de klacht zich daarvoor leent kan de secretaris de klacht voor een eindbeslissing doorverwijzen naar de voorzitter van het tuchtcollege, zonder dat de zaak in de raadkamer of op een openbare zitting wordt behandeld
  • Er is geen standaard publicatieplicht meer bij de maatregel van berisping. Voortaan bepaalt het tuchtcollege of overgegaan wordt tot publicatie.

De wetswijziging kunt u hier inzien.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven