Home Winkelen helaas niet altijd zonder risico

Winkelen helaas niet altijd zonder risico

Is een winkel aansprakelijk als een klant een Boeddhabeeld op het hoofd krijgt door toedoen van een andere klant die het beeld uit het bovenste schap pakte en uit zijn handen laat vallen? De kantonrechter is van oordeel van niet.

In deze zaak staat het volgende centraal. Verzoeker was aan het winkelen in de Action en wilde een product van het onderste schap bekijken, zodat hij bukte. Terwijl verzoeker bij het onderste schap gebukt zat, wilde een andere klant een Boeddhabeeld van 4,5 kg van het bovenste schap pakken (het bovenste schap stond op zo’n 1,40 meter van de grond). De klant liet het Boeddhabeeld op het hoofd van verzoeker vallen, waardoor hij helaas letsel heeft opgelopen. De klant heeft daarna zonder zijn gegevens achter te laten de Action verlaten. Medewerkers van de Action troffen verzoeker liggend aan en hebben een ambulance gebeld.

Verzoeker is van mening dat de Action aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval, hetgeen hij in deze deelgeschilprocedure verzoekt om voor recht te verklaren.

Verzoeker legt aan dat verzoek primair ten grondslag dat Action gevaarzettend heeft gehandeld door een zwaar Boeddhabeeld in het bovenste in plaats van in het onderste schap te plaatsen, waardoor een reële kans op schade bestaat. Subsidiair stelt verzoeker dat Action de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door niet te voorkomen dat de klant die het Boeddhabeeld liet vallen de winkel verliet, waardoor verzoeker de kans is ontnomen de klant te identificeren en de schade op de klant te verhalen.

De kantonrechter volgt Action in haar verweer dat zij niet aansprakelijk is en wijst het verzoek dus af.

De kantonrechter overweegt ten aanzien van het primaire verzoek dat voor de vraag of Action aansprakelijk kan worden gehouden bepalend is of een ander aan een groter risico is blootgesteld dan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verantwoord is. Hierbij dient aansluiting te worden gezocht bij de welbekende Kelderluik criteria.

Gelet op deze criteria is de kantonrechter van oordeel dat het Boeddhabeeld voor een staand persoon eenvoudig te pakken is zonder dat dat een bijzonder gevaar oplevert. De klant had zich weliswaar moeten realiseren dat het verstandig was geweest om te wachten met het pakken van het Boeddhabeeld tot dat verzoeker zich aldaar had verwijderd, maar dat betekent niet dat Action aansprakelijk is voor het onvoorzichtige gedrag van de andere klant, aldus de kantonrechter. Action hoefde er naar het oordeel van de kantonrechter geen rekening mee te houden dat deze klant dit zou doen, laat staan dat zij er rekening mee had moeten houden dat die klant het beeld ook nog eens zou laten vallen en wel precies op het hoofd van verzoeker.

Ook het subsidiaire verzoek wordt afgewezen. De kantonrechter is van oordeel dat het voor de hand ligt dat het voor de medewerkers van Action niet meteen duidelijk was wat er aan de hand was en dat zij zich eerst bekommerd hebben om verzoeker. Nu de klant de Action direct heeft verlaten was het voor de medewerkers van Action niet mogelijk deze klant tegen te houden, nog daargelaten of zij daartoe gehouden waren, aldus de kantonrechter.


 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven