Nieuwsbrief KBS Advocaten | september 2017 | www.kbsadvocaten.nl

Amerikaanse toestanden in het Verenigd Koninkrijk

De claimcultuur waarmee dokters in het Verenigd Koninkrijk worden geconfronteerd moet een halt worden toegeroepen. Dat is althans de visie van de Medical Protection Society (MPS), een artsenorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. Een organisatie met meer dan 300.000 leden.

Lees meer

Seks en de dokter

Zorgverleners en seksueel grensoverschrijdend gedrag vormen een combinatie die voor grote problemen kan zorgen.

Een psychiater/psychotherapeut behandelt een patiënte, zelf psycholoog, vanwege een reeks ernstige life-events.
Na het uitwisselen van privé telefoonnummers, WhatsApp berichten en het samen tijdens een consult drinken van wijn ontstaat er een seksuele relatie.

 

Lees meer

Bevoegd gezag

Complexe familierelaties kunnen bij zorgverleners tot kopzorgen leiden.

De adoptieouders van een minderjarig kind zijn gescheiden. De moeder heeft uitsluitend het gezag. De vader heeft al geruime tijd geen contact meer met het kind. Op enig moment is het kind door de huisarts verwezen naar de psychiater vanwege mogelijke hechtingsproblematiek.

Lees meer

Transparant zijn loont

Een recente tuchtzaak bevestigt het belang van transparantie in de zorg.

Een patiënt meldt zich op de SEH van een ziekenhuis met klachten van pijn op de borst.
Er wordt op 20 oktober 2014 op aanvraag van de cardioloog een röntgenfoto gemaakt.
De radioloog beoordeelt de foto en bericht dat “follow-up strikt geïndiceerd is ter afsluiting van onderliggende pathologie” en geeft dit ook telefonisch aan de cardioloog door.
Follow-up blijft echter achterwege totdat de cardioloog 10 maanden later, op 19 augustus 2015, bij het verplaatsen van een kast per toeval de uitslag vindt.

Lees meer

Goed gekeurd?

Soms komt een welwillende arts onbedoeld in de tuchtrechtelijke problemen.

In deze zaak moest een man vanwege een verlenging van zijn rijbewijs 75+ door een CBR-arts worden gekeurd. De man had vooraf een zogeheten Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag (75+) ingevuld. De CBR-arts stelt de man bij de keuring een aantal vragen, waaruit blijkt dat er in het verleden sprake was van het gebruik van benzodiazepines. De CBR-arts heeft vervolgens een tweetal vragen in de Eigen Verklaring met betrekking tot medicijngebruik in het verleden eigenhandig veranderd van ‘nee’ in ‘ja’. Verder heeft de CBR-arts in zijn Geneeskundig Verslag vermeld dat sprake is van thuisbegeleiding in verband met psychiatrische problematiek.

Lees meer

Medisch beroepsgeheim na overlijden

Het medisch beroepsgeheim zorgt na overlijden van een patiënt niet zelden voor lastige situaties tussen zorgaanbieders en de familie van de patiënt. In deze zaak vroegen de ouders van een door zelfdoding overleden (volwassen) dochter de (voormalig) behandelend ggz-instelling om het medisch dossier van hun dochter. De ouders twijfelden aan het handelen van de ggz-instelling, omdat de behandelend psychiater en een onafhankelijke psychiater vlak voor het overlijden van hun dochter nog oordeelden dat een gedwongen opname (op dat moment) niet geïndiceerd was.

Lees meer

Medische machtiging en beroepsgeheim

Een schending van het beroepsgeheim komt soms uit onverwachte hoek. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven oordeelde op 24 juli 2017 over de reikwijdte van een medische machtiging.

In deze zaak had een patiënt een klacht tegen een tandarts ingediend bij het medisch tuchtcollege.
De klacht werd in twee instanties als ongegrond afgewezen. De patiënt schakelt vervolgens een belangenbehartiger in, wiens medisch adviseur met een medische machtiging informatie opvraagt bij de tandarts. De tandarts antwoordt de medisch adviseur en vraagt, aangezien zijn verslaglegging vrij summier is, of het hem is toegestaan om ter verduidelijking ook zijn processtukken bij het tuchtcollege toe te zenden. De medisch adviseur antwoordt de tandarts dat hij de stukken graag tegemoet ziet.

Lees meer

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden. Afmelden »