KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | 02-11-2015 | www.kbsadvocaten.nl

 

Modernisering tuchtrecht

Sinds kort staat een ambtelijk concept-wetsvoorstel online waarin een heel pakket maatregelen wordt voorgesteld ten aanzien van het medisch tuchtrecht in de Wet BIG. Geïnteresseerden kunnen tot 5 november 2015 op het concept reageren. De doelstelling van de voorgestelde wet is primair het medisch tuchtrecht te slijpen aan nieuwe inzichten omtrent patiëntveiligheid en klachtenbehandeling. Enkele voorgestelde maatregelen zijn:

Bijeenkomst Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

KBS Advocaten organiseert op 10 december 2015 een bijeenkomst over de Wkkgz, waarin wordt in gegaan op de toekomstige veranderingen voor zorgaanbieders.

Schadevergoeding vergokt

In zaken waarin het gaat om schadevergoeding, is niet zelden ook schade ten gevolge van opgelopen arbeidsongeschiktheid aan de orde. Het slachtoffer is in zo’n geval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt ten gevolge van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een medische fout of een verkeersongeval. Het slachtoffer wenst die schade dan vergoed te zien door degene die aansprakelijk is voor die schade.

VAR blijft nog even

De regering wilde de VAR per 1 januari 2016 afschaffen. Een kritische opstelling van de Eerste Kamer lijkt ertoe te hebben geleid dat de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld gaat worden tot 1 april 2016, met een implementatietermijn tot 1 januari 2017.

Privacy: safe harbor is niet meer

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU die geen passend beschermingsniveau hebben, is in principe niet toegestaan. De Verenigde Staten is zo’n land, maar daar gold lange tijd een uitzondering voor bedrijven die zich hadden aangesloten bij het safe harbor protocol. Aan dit soort bedrijven konden dan persoonsgegevens worden doorgegeven als ware het binnen de EU: een ‘veilige haven’ dus. Het Europese Hof heeft nu echter bepaald dat deze ‘s safe harbor’ niet meer is dan een wassen neus, omdat die safe harbor bedrijven toch toegang geven tot Europese gegevens aan de Amerikaanse overheid.

De beoordeling van een stuitingsmededeling

Wanneer een vordering is verjaard, kan deze niet meer te gelde worden gemaakt. De vraag of de verjaring tijdig is gestuit, is dan ook een belangrijke vraag.

Afmelden »