KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | 03-12-2015 | www.kbsadvocaten.nl

Aansprakelijkheid bestuurders in de zorg

Ook bestuurders en toezichthouders in zorginstellingen lopen steeds meer risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld bij een déconfiture, of het nu verkeerd financieel beleid betreft dan wel verkeerde zorgverlening aan de patiënten.

Bijeenkomsten Wkkgz: 10 december 2015 en 19 januari 2016

KBS Advocaten organiseert bijeenkomsten over de Wkkgz, waarin wordt in gegaan op de toekomstige veranderingen voor zorgaanbieders.

Voorwaardelijke machtiging bij cliënten met verstandelijke beperking

In de in november verschenen uitgave van Jurisprudentie Verplichte ggz (JVggz 2015/4) is een noot verschenen van o.a. mr. Sofie Steen bij een uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober jl. In de uitspraak was de vraag aan de orde of het afgeven van een voorwaardelijke machtiging op grond van de Wet Bopz mogelijk is voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Rechtbank kent hoogste bedrag ooit aan smartengeld toe

De strafrechter van de Rechtbank Gelderland heeft bij vonnis van 11 november 2015 bepaald dat drie mannen bedragen tot € 200.000 aan hun slachtoffers moeten betalen.

Marjolijn Gregoor en August de Hoogh in PIV-bulletin

In het PIV-bulletin van november bespreken Marjolijn Gregoor en August de Hoogh de uitspraak van de Hoge Raad van 10 juli 2015, waarin de vraag centraal stond of en in hoeverre de billijkheidscorrectie van art. 6:101BW doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars. Dit naar aanleiding van de verhaalsactie van zorgverzekeraar Menzis op Achmea (als WAM-verzekeraar).

Tuchtcollege berispt huisarts voor bewust afgeven belastende verklaring

Regelmatig worden artsen door patiënten benaderd met een verzoek om een voor hen gunstige verklaring af te geven. Tenzij de verklaring voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid en objectiviteit, mag een arts dat niet doen. En indien de arts voor het afgeven van een foutieve verklaring dan voor het Tuchtcollege moet verschijnen, doet hij er goed aan inzicht te tonen in het laakbare karakter van zijn handelen. Dat blijkt opnieuw uit een recente beslissing van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven.

Verpleeghuis mag bezoekregeling treffen

Een vrouwelijke patiënte verblijft op basis van een BOPZ-indicatie op een gesloten afdeling voor dementerende patiënten van een verpleeghuis. De zoon van deze patiënte is door de instelling aanvankelijk de toegang tot het verpleeghuis geweigerd in verband met zijn houding en gedrag jegens zijn moeder.

Afmelden »