Home Aansprakelijkheid werkgever na een sprong uit het raam bij een overval op de nachtapotheek

KBS

Aansprakelijkheid werkgever na een sprong uit het raam bij een overval op de nachtapotheek

Een apothekersassistente heeft dienst in een nachtapotheek als zij wordt geconfronteerd met drie overvallers die via de achterzijde van het pand zijn binnengedrongen. Als zij door de overvallers wordt bedreigd met een vuurwapen, springt ze in paniek uit het raam van de eerste verdieping. Als gevolg daarvan loopt ze letselschade op, waarvoor zij haar werkgever aansprakelijk stelt.

De kantonrechter wijst in eerste aanleg de vorderingen af, omdat een overval bij een apotheek buiten de normaal te verwachten risico’s valt. Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter en oordeelt dat de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan. De werkgever had volgens het hof wel degelijk rekening moeten houden met de kans dat de apotheek zou kunnen worden overvallen. Dit vanwege de vestigingsplaats, de aard van de goederen, de nachtelijke openingstijden, de beperkte personeelsbezetting gedurende de nacht en de aanwezigheid van contant geld. Tegen die achtergrond had de werkgever nadere veiligheidsmaatregelen moeten treffen, door bijvoorbeeld niet alleen de voorzijde, maar ook de achterzijde van het pand goed te beveiligen.

In deze uitspraak gaat het om werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW. Om aan aansprakelijkheid te kunnen ontkomen, moet een werkgever aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan, onder andere door voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen. De zorgplicht van de werkgever wordt in de jurisprudentie doorgaans streng beoordeeld, hetgeen in deze uitzonderlijke casus wordt bevestigd.

Voor de uitspraak klik hier

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven