Home Is arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie werkgever?

Is arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie werkgever?

Kan een arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk zijn wegens wanprestatie?

Een werkgever sluit met een arbodienst een contract voor arbodienstverlening. Een administratief medewerkster van de werkgever raakt arbeidsongeschikt en wordt begeleid door een bedrijfsarts van de arbodienst. Er vinden diverse spreekuurcontacten plaats, er worden werkhervattingsadviezen gegeven en een plan van aanpak wordt opgesteld. De werkneemster kampt herhaaldelijk met terugval en er wordt gedacht aan een burn-out. De werkgever vraagt op enig moment bij het UWV een deskundigenoordeel. Uit het deskundigenoordeel komt naar voren dat de werkneemster in een veel eerder stadium naar een psycholoog of psychiater had moeten worden doorverwezen voor een duidelijke diagnose en behandeling, maar dat dit niet heeft plaatsgevonden. Het door de bedrijfsarts opgestelde hervattingsschema blijkt ook niet haalbaar. In het kader van een aanvraag voor een WIA-uitkering rapporteert een verzekeringsarts dat er re-integratiekansen zijn gemist, dat de diagnose erg laat is gesteld en dat de behandeling in feite nog moet aanvangen.

De werkgever krijgt van het UWV een loonsanctie, waartegen tevergeefs bewaar wordt gemaakt.

De werkgever spreekt vervolgens de arbodienst aan wegens wanprestatie. De rechtbank deelt het standpunt van de verzekeringsarts van het UWV dat de bedrijfsarts de werkneemster in een veel eerder stadium naar een psycholoog of psychiater had moeten verwijzen voor een duidelijke diagnose en behandeling. Door niet te verwijzen heeft de bedrijfsarts niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Ook het werkhervattingsplan is niet met de vereiste zorgvuldigheid opgesteld en was niet haalbaar.

De arbodienst is door de wanprestatie schadeplichtig. De arbodienst wordt veroordeeld om schadevergoeding aan de werkgever te betalen in de vorm van doorbetaald salaris en vakantiegeld, een deel van de transitievergoeding, uitbetaalde vakantiedagen en incassokosten. Ook wordt de arbodienst veroordeeld in de proceskosten. Het totaalbedrag komt uit op ruim € 50.000,00.

De les die uit deze uitspraak volgt is, dat een arbodienst door een werkgever met wie zij een contract heeft civielrechtelijk kan worden aangesproken in het geval de arbodienstverlening niet aan de eisen voldoet. Hiervan is sprake indien – zoals in deze zaak – de begeleidend bedrijfsarts niet handelt overeenkomstig hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Als dat tot schade bij de werkgever leidt in die zin, dat er door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd omdat in een eerder stadium onderzoek had moeten worden gedaan naar de oorzaak van de stagnatie in de re-integratie, kan die worden verhaald op de arbodienst.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven