Home Werkgever aansprakelijk voor onbekend gevaar

KBS

Werkgever aansprakelijk voor onbekend gevaar

Een werknemer heeft door blootstelling aan mangaan mangaanintoxicatie opgelopen. Dit kwam door een persoonlijke gevoeligheid voor blootstelling aan mangaan. De blootstelling was te gering om bij een werknemer die niet bijzonder gevoelig is een mangaanintoxicatie te veroorzaken. Vaststaat dat de werkgever dit gevaar destijds niet kende. Desondanks is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Dit heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld in een vonnis van 8 juni 2016.

Vaststaat dat de blootstelling aan mangaan ruimschoots onder de destijds geldende grenswaarde voor acceptabele blootstelling aan mangaan is gebleven. De rechter heeft overwogen dat volgens vaste rechtspraak een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor een gevaar dat hij destijds niet kon kennen. Namelijk indien de werkgever heeft nagelaten veiligheidsmaatregelen te treffen voor gevaren die hem wel bekend waren en door dit na te laten de verwezenlijking van het onbekende risico in aanmerkelijke mate is verhoogd. Dit is slechts anders als de werkgever aannemelijk maakt dat het nemen van de destijds vereiste veiligheidsmaatregelen de verwezenlijking van het onbekende gevaar waarschijnlijk niet had kunnen voorkomen. In de zaak die voorlag bij de Rechtbank Gelderland is de werkgever hierin naar het oordeel van de rechtbank niet geslaagd.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven