Home ABRvS: CBR mag alcoholslotprogramma opleggen aan vrachtenwagenchauffeurs.

KBS

ABRvS: CBR mag alcoholslotprogramma opleggen aan vrachtenwagenchauffeurs.

Op 23 oktober 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) in drie zaken geoordeeld dat het veel bediscussieerde alcoholslotprogramma (asp) mag worden opgelegd aan vrachtwagenchauffeurs. De ABRvS beschouwt de maatregel voor deze categorie bestuurders weliswaar als een criminal charge, maar vindt de nadelige gevolgen niet onevenredig.

Volgens de ABRvS heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de maatregel als een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM moet worden beschouwd. De maatregel heeft namelijk tot gevolg dat een vrachtwagenchauffeur weliswaar zijn rijbewijs voor motorrijtuigen van de categorie B kan behouden, maar zijn rijbewijs voor motorrijtuigen van de categorie C, waarvan hij voor zijn inkomen afhankelijk is, voor – in deze drie gevallen ten minste 24 maanden – ongeldig is verklaard. Met juistheid heeft de rechtbank dan ook geoordeeld dat de opgelegde maatregel vanwege de zwaarte ervan een punitief karakter heeft. Dit geldt dus niet voor houders van enkel een rijbewijs B; tijdens het asp kunnen zij hun rijbewijs immers behouden.


Verder oordeelt de ABRvS dat de nadelige gevolgen van het besluit tot oplegging van de maatregel, dat de chauffeur zijn baan zal verliezen en niet meer in zijn levensonderhoud zal kunnen voorzien, niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. In dit kader wijst de ABRvS op de bedoeling van de wetgever. De wetgever heeft voor deze maatregel gekozen, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat ten minste een kwart van de verkeersdoden in Nederland het slachtoffer is van een ongeval door alcoholgebruik. De ABRvS is van oordeel dat het asp een geschikt middel is voor het vergroten van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van alcoholgebruik in het verkeer.
 

Klik op de volgende links voor de drie uitspraken van de ABRvS:
Zaak 201301126/1/A3
Zaak 201207475/1/A3
Zaak 201302809/1/A3
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven