Home Hans Hendriks

Meer over Hans

Opleiding: Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht

Hans is sinds 1986 advocaat bij KBS. Hij is de spreekwoordelijke duizendpoot die de kunst van het recht verstaat. Hij is een creatieve (raads)man.

Ondernemen, herstructureren en vastgoed

Hans adviseert en procedeert met name op het terrein van het ondernemings- en contractenrecht voor ondernemingen, financiële- en zorginstellingen en verzekeraars.

Daarnaast begeleidt hij bedrijven en instellingen bij herstructurering en behartigt hun belangen als zij tegen een dreigend faillissement van hun klanten of – erger nog – van zichzelf aanlopen. Hans treedt veelvuldig op als curator/bewindvoerder bij omvangrijke faillissementen en surseances, zoals Oil and Vinegar, het Thom Broekman/De Rode Winkel-concern en het Weststaete-concern.

Hans heeft ook speciale aandacht voor de civiele onroerend-goedpraktijk zoals ontwikkelingsprojecten.

Nevenactiviteiten

Hans is lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten en het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorts bekleedt hij posities in toezichthoudende organen van diverse non-profit instellingen.

Recente activiteiten

  • het exploiteren en verkopen van onroerend goed portefeuilles in Duitsland (Weststaete-concern).

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Hans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (waaronder Faillissement en Surseance van betaling)
  • Ondernemingsrecht (waaronder Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Hans

Opleiding: Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht

Hans is sinds 1986 advocaat bij KBS. Hij is de spreekwoordelijke duizendpoot die de kunst van het recht verstaat. Hij is een creatieve (raads)man.

Ondernemen, herstructureren en vastgoed

Hans adviseert en procedeert met name op het terrein van het ondernemings- en contractenrecht voor ondernemingen, financiële- en zorginstellingen en verzekeraars.

Daarnaast begeleidt hij bedrijven en instellingen bij herstructurering en behartigt hun belangen als zij tegen een dreigend faillissement van hun klanten of – erger nog – van zichzelf aanlopen. Hans treedt veelvuldig op als curator/bewindvoerder bij omvangrijke faillissementen en surseances, zoals Oil and Vinegar, het Thom Broekman/De Rode Winkel-concern en het Weststaete-concern.

Hans heeft ook speciale aandacht voor de civiele onroerend-goedpraktijk zoals ontwikkelingsprojecten.

Nevenactiviteiten

Hans is lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten en het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorts bekleedt hij posities in toezichthoudende organen van diverse non-profit instellingen.

Recente activiteiten

  • het exploiteren en verkopen van onroerend goed portefeuilles in Duitsland (Weststaete-concern).

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Hans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (waaronder Faillissement en Surseance van betaling)
  • Ondernemingsrecht (waaronder Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn specialismen

Dit zijn de specialismen van Mr. H.C.M. (Hans) Hendriks (partner)

Scroll naar boven