HomeSpecialismenFinanciering, herstructurering en faillissementen

Financiering, herstructurering en faillissementen

image description

 

 

Contactpersonen:
Hans Hendriks
Mieke Stap

Bent u ondernemer en wordt u geconfronteerd met een (dreigend) faillissement van toeleveranciers of klanten? Beperk uw risico’s en schade door bijvoorbeeld een goed eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden op te nemen en/of een beroep te doen op het retentierecht, het recht van reclame of een ander zekerheidsrecht.

Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden? Denk dan bijvoorbeeld aan een herstructurering of herfinanciering als mogelijkheden om hieruit te komen. In sommige gevallen is een surseance van betaling of faillissement niet meer te vermijden. Het maken van een doorstart kan dan nog wel een optie zijn. Verlies in alle gevallen uw verantwoordelijkheden als bestuurder niet uit het oog.

Ook ondernemingen in de zorg zijn bij ons op het juiste adres vanwege onze specialistische kennis op het gebied van gezondheidszorg. Ten gevolge van de bezuinigingen in de zorg verkeren steeds meer instellingen in de cure en de care in zwaar weer. Bij het mislukken van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars of gemeenten kan sprake zijn van acute financiële nood.

Omdat wij optreden als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling, zijn wij bij uitstek in staat om de kansen en risico’s voor ondernemers in te schatten. Wij ondersteunen u graag in kwesties rondom financiële problemen, financiering, herstructurering en faillissementen. Een prettig idee.

Klantvraag
"Er is door de deurwaarder loonbeslag gelegd op het loon van een van mijn werknemers. Ben ik als werkgever verplicht hieraan mee te werken?"
Klantvraag
"Een van mijn klanten staat er financieel slecht voor. Ik vrees een faillissement. Wat moet ik doen?"
Opzegging financiering
"Gaat het slecht met uw onderneming en wordt uw financiering opgezegd?"
Onderneming staken
"Wilt u stoppen met uw onderneming en deze overdragen aan een ander?"
Onze oplossing

Ja, de werkgever is daartoe verplicht. Aan de beslaglegging is een verklaring derdenbeslag gehecht. De werkgever moet deze verklaring invullen en na vier weken aan de deurwaarder terugsturen. Zou de werkgever niet overgaan tot het verstrekken van inlichtingen, dan kan hij uiteindelijk worden veroordeeld tot betaling van de volledige vordering. Vervolgens is de werkgever verplicht om tot uitbetaling aan de deurwaarder over te gaan.  Ook als de werkgever het salaris in de tussentijd al volledig heeft betaald aan zijn werknemer, kan de deurwaarder het salaris toch vorderen.

Onze oplossing

Stel uw eigendommen veilig door een goed eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden en/of een beroep te doen op het retentierecht, recht van reclame of ander zekerheidsrecht.

Vraag u zelf dan af of de opzegging wel terecht is en de opzeggingstermijn niet te kort is om te kunnen herfinancieren. Stem niet direct in met het uitwinnen van aan uw financier verstrekte hypotheek- en pandrechten.

Dit kan op verschillende manieren. Overdracht van de aandelen, een activa-passiva transactie, maar ook verkoop van onderdelen van de onderneming is mogelijk.

Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.