Home Advocaat in loondienst heeft geen verschoningsrecht

Jurriaan Verduijn

Overig
/

Advocaat in loondienst heeft geen verschoningsrecht

De rechtbank Groningen heeft op 28 februari jl. bepaald dat een advocaat in loondienst, tevens bedrijfsjurist, geen verschoningsrecht toekomt ten aanzien van interne communicatie. De advocaat was opgeroepen als getuige om te verklaren over wat precies was gezegd tijdens een meeting eind augustus 2010. Daartoe beriep hij zich op zijn verschoningsrecht.

De rechtbank verwerpt het beroep op het verschoningsrecht met een verwijzing naar de opvatting van het Hof van Justitie van de EG van 14 september 2010 (zie C‑550/07 P) . Voor aanspraak op bescherming van de geheimhouding gelden naar het oordeel van het Hof als voorwaarden dat de met de advocaat gevoerde communicatie betrekking heeft op de rechten van de verdediging van de client en dat het gaat om communicatie met een onafhankelijke advocaat. Advocaten in loondienst kunnen wat betreft de onafhankelijkheid niet op een lijn worden gesteld met externe advocaten, aangezien het vereiste van onafhankelijkheid veronderstelt dat er geen dienstbetrekking tussen de advocaat en zijn client bestaat, aldus het Hof. Daarbij weegt het Hof mee de omstandigheid dat de advocaat in loondienst niet van de door zijn werkgever gevolgde commerciele stategieen kan afwijken waarmee zijn mogelijkheden om beroepsmatig onafhankelijk te handelen in het geding kunnen zijn.

 

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven