Home Afluisteren telefoongesprek onrechtmatig?

Oswald Nunes

Privacy
/

Afluisteren telefoongesprek onrechtmatig?

Het komt tegenwoordig steeds meer voor dat gesprekken door één van de gesprekspartners worden opgenomen zonder dat de andere gesprekspartner daarvan op de hoogte is. De vraag die vervolgens rijst is of een dergelijk heimelijk opgenomen gesprek als onrechtmatig kan worden aangemerkt.

In deze zaak van de Rb. Midden-Nederland van 19 oktober 2016 heeft een journalist van een huisblad een met een gemeenteraadslid gevoerd telefoongesprek zonder diens medeweten opgenomen. Tijdens dit telefoongesprek is aan het gemeenteraadslid gevraagd of hij wist wie de te benoemen waarnemend burgemeester zou worden. Het gemeenteraadslid zat in de benoemingscommissie en het was hem niet toegestaan om de naam te noemen. Het gemeenteraadslid heeft in het telefoongesprek weliswaar geen naam genoemd, maar wel diverse concrete aanwijzingen aan de hand waarvan de journalist de naam wist te achterhalen.

De journalist heeft de burgemeester daarvan op de hoogte gebracht en deel van het opgenomen telefoongesprek laten horen.

Naar aanleiding van klachten van collega-raadsleden is naar het gemeenteraadslid een integriteitsonderzoek gestart. De klachten tegen het gemeenteraadslid worden gegrond bevonden. De politieke carrière van het gemeenteraadslid is geëindigd.

Het (inmiddels voormalig) gemeenteraadslid vordert op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding van de journalist. De vordering heeft een tweetal grondslagen: a) het gesprek is opgenomen zonder dat het gemeenteraadslid dat wist en b) de journalist heeft de opname van het telefoongesprek met anderen gedeeld.

De rechtbank wijst de vordering af. Naar de beoordeling van de rechtbank staat niet vast dat met het zonder medeweten van het gemeenteraadslid opnemen van het telefoongesprek is voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn van causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en het verwoesten van de politieke carrière van het gemeenteraadslid. Bovendien geldt ten aanzien van het delen van de opname van het telefoongesprek dat er volgens de rechtbank een rechtvaardigingsgrond aanwezig is, die het onrechtmatig karakter doet vervallen. Het maatschappelijk belang bij het aan de kaak stellen van de integriteit van een publiek figuur, in dit geval een raadslid van de gemeente, weegt zwaarder dan het belang van het gemeenteraadslid.

Deze uitspraak laat zien dat het zonder medeweten of toestemming opnemen van gesprekken niet zonder meer onrechtmatig is en tot schadeplichtigheid leidt.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven