Home Architect aansprakelijk voor ontbreken kwalitatief goede ontwerpen

KBS

Architect aansprakelijk voor ontbreken kwalitatief goede ontwerpen

De rechtbank Rotterdam heeft in een kort geding van 22 september 2010 geoordeeld dat een architectenbureau de architectenovereenkomst met de opdrachtgever niet behoorlijk was nagekomen. Voor de te claimen schade had de opdrachtgever beslag gelegd bij het architectenbureau.

Het ging hier om een kort geding procedure met de inzet van het architectenbureau om deze door de opdrachtgever gelegde beslagen op te (laten) heffen.

 

Hoewel in een kort geding procedure door de rechter geen definitieve oordelen worden gegeven, en er dus geen definitieve conclusies aan verbonden kunnen worden, geeft deze uitspraak wel een mooi beeld van de verantwoordelijkheden van de architect. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de verantwoordelijkheid neergelegd bij de architect voor het feit dat de overeengekomen opleverdatum niet was gehaald. Daarover stelde de opdrachtgever dat er schade was geleden en daarvoor was er beslag gelegd. Het ging om de verplichting van de architect om kwalitatief goede ontwerpen aan te leveren en daarin was de architect tekort geschoten. De toepasselijke algemene voorwaarden (DNR 2005) bepalen daarover dat slechts directe schade voor vergoeding in aanmerking komt. Het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in deze zaak was dat de schade als gevolg van de bouwtijdverlenging zeer waarschijnlijk bij de architect kan worden neergelegd. Een belangrijke overweging daarbij is dat de architect meer dan eens zonder voldoende resultaat was aangesproken op het niet aanleveren van kwalitatief goede ontwerpen en dus in de gelegenheid is gesteld om de schade te beperken.

 

De stelling van de architect dat hij toch was verzekerd voor dit soort aansprakelijkheden en dat dit voldoende vervangende zekerheid moest bieden voor de opdrachtgever werd door de rechter verworpen. Het moet gaan om een zekerheid waarbij de schuldeiser zich zonder moeite op de zekerheid kan verhalen. Dat laatste is wel het geval bij het afgeven van een bankgarantie. De beslagen werden dus niet opgeheven.

 

De uitspraak geeft een mooie beschrijving van de rol van de architect ten opzichte van de opdrachtgever en de aannemer. Voor de gehele uitspraak zie LJN BN8338.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven