Home Artikelsgewijze toelichting Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

KBS

Artikelsgewijze toelichting Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 treden de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz in werking.

De Wet zorg en dwang vervangt de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wat betreft de (gedwongen) zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrische patiënten. De Wet verplichte ggz vervangt de Wet Bopz wat betreft (gedwongen) zorg aan psychiatrische patiënten.

Doel van beide wetten is, kort gezegd, het verbeteren van de rechtspositie van (veelal kwetsbare) mensen die te maken krijgen met gedwongen zorg.

De kern van beide wetten wordt gevormd door de procedures voor gedwongen opnames, het toepassen van gedwongen zorg, klachtrecht, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging. Het is de bedoeling dat beide wetten ook in de thuissituatie gaan gelden. Dat is een groot verschil met de Wet Bopz, waarvan de reikwijdte beperkt is tot een gelimiteerd aantal intramurale (afdelingen van) instellingen.

Tijdens de parlementaire behandeling is de afgelopen jaren flink aan beide wetten gesleuteld. Als gevolg hiervan sluiten de oorspronkelijke toelichtingen op de wetten (de toelichting op de Wet zorg en dwang werd in 2009 gepubliceerd en die op de Wet verplichte ggz in 2010) niet meer voldoende aan.

Ter voorbereiding op de implementatie van de wetten in 2020 en ter ondersteuning van het veld heeft het ministerie van VWS op 12 oktober jl. nieuwe artikelsgewijze toelichtingen op de wetten gepubliceerd. In de toelichtingen worden verschillende letterkleuren gebruikt, die corresponderen met de Kamerstukken waaruit de betreffende teksten afkomstig zijn. Zo is terug te vinden welke teksten voortkomen uit de oorspronkelijke wetsvoorstellen, en welke teksten later tijdens parlementaire behandelingen via amendementen en nota’s van wijziging zijn toegevoegd.

De artikelsgewijze toelichting op de Wet zorg en dwang vindt u hier en de artikelsgewijze toelichting op de Wet verplichte ggz vindt u hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven