Home Actualiteitenbijeenkomst Wet zorg en dwang op 15 januari 2020

KBS

Actualiteitenbijeenkomst Wet zorg en dwang op 15 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking en komt de Wet bopz te vervallen. Hoewel de minister heeft aangekondigd dat 2020 een overgangsjaar is, moeten zorgaanbieders en zorgverleners vol aan de slag vanaf 1 januari a.s. Er zijn echter nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wet zorg en dwang. Ook als het gaat om de samenloop met de Wgbo, de Wet verplichte ggz en de Wet forensische zorg.

KBS organiseert samen met mr. dr. Brenda Frederiks op 15 januari 2020 een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang. Tijdens de bijeenkomst zullen we stil staan bij de impact en betekenis van de Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders. De focus ligt op welke keuzes zorgaanbieders moeten gaan maken:

  1. Een of twee wetten? Gaan we ons alleen richten op de Wzd of ook op de Wet verplichte ggz en wat betekent dit voor de organisatie?
  2. Verantwoordelijkheden in de organisatie? Bij wie leggen we welke verantwoordelijkheid neer als het gaat om de uitvoering van de Wzd? Wordt de zorgverantwoordelijke een arts, een gedragskundige of een persoonlijk begeleider en welke consequenties heeft dit voor de zorg aan cliënten?
  3. Ambulante onvrijwillige zorg Gaan we wel of niet onvrijwillige zorg in de ambulante setting toepassen?
  4. Uitvoering en afstemming GGZ en/of Wfz Hoe geven we de samenwerking met de GGz vorm?
  5. Locaties en accommodaties Welke afdelingen binnen een organisaties worden accommodaties in de zin van de Wzd. Of volstaan we met een locatie?

Tijdens de bijeenkomst en na afloop bij de borrel is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere genodigden.

Heeft u interesse? Dan kunt u zich hier opgeven!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven