Home Internetconsultatie Besluit Wet zorg en dwang

KBS

Internetconsultatie Besluit Wet zorg en dwang

Op 6 december 2017 is het concept ‘Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ (Bzd) gepubliceerd, en ter consultatie op internet geplaatst.

Het Bzd bevat de nadere uitwerking van verschillende belangrijke onderwerpen van de Wet zorg en dwang. De belangrijkste bepalingen in het besluit betreffen de onvrijwillige zorg buiten een accommodatie van een zorgaanbieder (oftewel: ambulante onvrijwillige zorg). Dit is onvrijwillige zorg die bijvoorbeeld bij een cliënt thuis plaatsvindt. De Wet zorg en dwang biedt de mogelijkheid voor ambulante onvrijwillige zorg. In het Bzd worden nu die vormen van onvrijwillige zorg aangewezen en aanvullende voorwaarden gegeven bij de eisen die de wet aan deze gedwongen zorg stelt. De aangewezen vormen van onvrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld het beperken van de bewegingsvrijheid, het uitoefenen van toezicht en het toedienen van medicatie (artikel 2.1). Artikel 2.2 van het Bzd bevat de aanvullende voorwaarden, zoals permanente bereikbaarheid van een ter zake kundig zorgverlener en het zorgen voor waarborgen omtrent de veiligheid en het toezicht op de onvrijwillige zorg.

Daarnaast bevat het Bzd regels over de samenstelling van de klachtencommissie en verbindt het besluit deskundigheidseisen aan vertrouwenspersonen en de personen die vanuit het CIZ bij de uitvoering van de wet betrokken zullen zijn (bijvoorbeeld in het kader van de aanvraag van een rechterlijke machtiging of een ‘geen bereidheid, geen bezwaar’ machtiging).

Ook stelt het Bzd deskundigheidseisen aan de externe deskundigen die (bijvoorbeeld) volgens de wet moeten worden ingeroepen wanneer onvrijwillige zorg voor een langere periode onderdeel uitmaakt van het zorgplan van een cliënt. Zo moet de externe deskundige aantoonbare ervaring hebben in het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg voor de doelgroep waartoe de betrokken cliënt behoort, en mag de externe deskundige niet in dienst van of gedetacheerd zijn bij de zorgaanbieder van de cliënt.

Belanghebbenden en geïnteresseerden (zoals brancheverenigingen, zorgaanbieders, onderzoekers) hebben tot 4 februari 2018 de tijd om op het Bzd te reageren. 

De plenaire behandeling van de Wet zorg en dwang door de Eerste Kamer zal gezamenlijk met de behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet forensische zorg plaatsvinden op 15 en 16 januari 2018.

Klik hier voor het concept Bzd en de website voor de internetconsultatie. 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven