Home Basisarbeidsvoorwaarden CAO ook van toepassing op in Nederland gedetacheerde Poolse werknemers.

KBS

Basisarbeidsvoorwaarden CAO ook van toepassing op in Nederland gedetacheerde Poolse werknemers.

Bij vonnis d.d. 5 oktober 2012 heeft de Voorzieningenrechter te Groningen beslist dat een Poolse onderneming met betrekking tot in de Eemshaven in Nederland gedetacheerde, Poolse werknemers de in de algemeen verbindend verklaarde cao opgenomen basisarbeidsvoorwaarden moet naleven.

Werknemersorganisatie FNV had alsnog een kort geding aangespannen tegen een Poolse onderneming wegens het niet in acht nemen van basisarbeidsvoorwaarden uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Metalektro 2011-2013. Op de arbeidsovereenkomsten tussen de Poolse onderneming en haar werknemers is Pools recht van toepassing verklaard. Vanaf het begin van de uitvoering van het project in kwestie zijn tot op heden ongeveer 800 werknemers van de Poolse onderneming in Nederland werkzaam (geweest).
 

De voorzieningenrechter stelt voorop dat op de onderhavige, tijdelijke detachering de Detacheringsrichtlijn van toepassing is, welke richtlijn bepaalt dat ongeacht de rechtskeuze van partijen, de in het land van detachering op grond van wet of avv cao geldende basisarbeidsvoorwaarden van toepassing zijn, indien deze voor de werknemer gunstiger zijn. Het feit dat op de arbeidsovereenkomsten Pools recht van toepassing is verklaard, staat dus niet aan toepassing van de CAO in de weg, als deze gunstiger arbeidsvoorwaarden met zich brengt dan het gekozen buitenlandse recht.

 

De Detacheringsrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga). Naast de Waga is de Wet AVV van belang, waarin voor bepaalde arbeidsvoorwaarden is bepaald dat verbindend verklaarde bepalingen ook gelden ten aanzien van werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlandse recht.
 

De voorzieningenrechter veroordeelt de Poolse onderneming tot naleving van de algemeen verbindend verklaarde basisarbeidsvoorwaarden uit de CAO Metalelektro 2011/2013 voor wat betreft onder meer minimumloon, vakantietoeslag en de toeslag voor afwijkende werktijden.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak (LJN: BX9234).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven