Home Behandeling wetsvoorstel winstuitkering in de zorg aangehouden

Behandeling wetsvoorstel winstuitkering in de zorg aangehouden

Minister Schippers heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het wetsvoorstel voorwaarden aan winstuitkering aanbieders van medisch specialistische zorg, waarvan de behandeling voor vandaag gepland stond, nader zal worden bekeken en zo mogelijk zal worden gewijzigd.

In haar brief aan de Kamer geeft Schippers aan dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om winst uit te keren in de medisch specialistische zorg zo zal worden ingeperkt dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief.  Aan het uitgangspunt dat winstuitkering  alleen mogelijk bij surpluswinst boven 20 procent solvabiliteit en alleen bij winst uit reguliere exploitatie, zal niet worden getornd. Onder druk van veldpartijen en gelet op de huidge politieke tegenstand in met name de Eerste Kamer laat de Minister thans onderzoeken of dit principe nog zwaarder te verankeren, zonder de werking van het wetsvoorstel te belemmeren. Hierbij zal ook worden gekeken naar de samenhang met het zorgstelsel en andere wetsvoorstellen.

De Minister benadrukt dat van uitstel geen afstel komt. Uitgangspunt is en blijft dat er straks  een wetsvoorstel ligt met voldoende stevige voorwaarden aan winstuitkering, maar ook met voldoende ruimte om de investeringsbereidheid van private kapitaalverschaffers in stand te houden.

Klik hier voor de brief van Minister Schipper.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven