Home Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie is herzien

Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie is herzien

Financiële verbanden tussen medisch specialisten en de industrie staan de afgelopen tijd veel in de belangstelling. Na berichtgeving in de media zijn in ziekenhuizen onderzoeken gestart naar de aard en omvang van de bestaande financiële verbanden, teneinde te toetsen of een en ander in lijn is met wet- en regelgeving, waaronder ook de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) achten het van belang om bewustwording te creëren en waarborgen te realiseren, zodat eind 2023 alle ziekenhuizen compliant zijn aan de geldende regels voor financiële relaties met de industrie (derde geldstromen). De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie is daarom herzien en o.a. uitgebreid met aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Uitgangspunt van de aanbevelingen is dat de verantwoordelijkheid voor het borgen van afspraken en naleving bij de raad van bestuur ligt. NVZ, FMS en NFU zetten ook in op harmonisatie van de voornoemde gedragscodes en daarbij ook op het invoeren van de verplichting in de codes dat dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten met leveranciers medeondertekend moeten worden door of namens de raad van bestuur en zonder ondertekening door de raad van bestuur niet rechtsgeldig zijn. Dit schept ook duidelijkheid voor zowel leveranciers als voor zorgprofessionals, zodat zonder handtekening van de raad van bestuur geen afspraken tot stand kunnen komen.

De herziene handreiking is hier te downloaden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven