Home Beleidsregel voorschrijven via internet

Beleidsregel voorschrijven via internet

In artikel 67 van de Geneesmiddelenwet staat een verbod om via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Tijdens de coronapandemie heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met inachtneming van specifieke voorwaarden tijdelijk niet handhavend opgetreden tegen overtreding van artikel 67 van de wet. Sinds 1 juni 2022 is deze tijdelijke situatie beëindigd. Gedurende de gedoogperiode hebben voorschrijvers evenwel ervaren dat zij ook goede zorg kunnen verlenen met werkwijzen waarbij een geneesmiddel wordt voorgeschreven via internet zonder dat de voorschrijver de patiënt eerder fysiek heeft ontmoet. Bijvoorbeeld een psychiater die op basis van een videoconsult met de patiënt medicatie voorschrijft terwijl hij de medicatiehistorie van de patiënt online heeft bekeken en lichamelijk onderzoek (indien nodig) laat uitvoeren door een collega-zorgverlener. Of het voorschrijven van medicatie via internet voor een operatie waarbij de patiënt daarvoor al door een andere zorgverlener is onderzocht.

Omdat in de afgelopen jaren de digitalisering en modernisering in de zorg een vlucht heeft genomen, strookt volgens de wetgever het absolute verbod uit artikel 67 Geneesmiddelenwet niet meer met de praktijk en met wat onder goede zorg wordt verstaan. In verband met deze ontwikkelingen is het voornemen een wetsvoorstel in procedure te brengen om het absolute verbod uit artikel 67 van de wet te vervangen door een genuanceerde norm. Het uitwerken en in procedure brengen van een wetsvoorstel kost evenwel tijd. In de tussentijd is het van belang dat verantwoorde, nuttige werkwijzen van voorschrijvers niet worden gestopt.

In de beleidsregel is daarom gedoogbeleid geformuleerd ten aanzien van het voorschrijven aan een patiënt van een geneesmiddel via internet zonder dat de voorschrijver de patiënt eerder fysiek heeft ontmoet. Het gedoogbeleid is als volgt geformuleerd:

Als een geneesmiddel wordt voorgeschreven via internet terwijl de voorschrijver de persoon aan wie hij dat geneesmiddel voorschrijft nog nooit persoonlijk heeft ontmoet en niet kent, treedt de minister niet handhavend op tegen overtreding van artikel 67 van de Geneesmiddelenwet indien:

a. een fysiek consult of onderzoek om te bepalen of een geneesmiddel moet worden voorgeschreven en zo ja, welk geneesmiddel moet worden voorgeschreven, niet nodig is, en;

b. de voorschrijver beschikt over de geactualiseerde medicatiehistorie van de patiënt en de medicatiehistorie voor zover nodig raadpleegt.

De mogelijkheid voor te schrijven via internet geldt voor alle voorschrijvers die op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven.

Voor de nieuwe Beleidsregel voorschrijven via internet, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven