Home Cliëntenraad start enquêteprocedure

KBS

Cliëntenraad start enquêteprocedure

De Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorgcentra De Betuwe (CCR) is met haar Raad van Bestuur (RvB) in conflict gekomen over onder andere de vaststelling van cliëntgebonden tarieven. De RvB concludeert dat een onwerkbare en niet constructieve situatie is ontstaan. De verhouding tussen de CCR en RvB is vertroebeld. Om die reden heeft het RvB ieder inhoudelijk overleg met de CCR opgeschort en afgehouden.

De Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorgcentra De Betuwe (CCR) is met haar Raad van Bestuur (RvB) in conflict gekomen over onder andere de vaststelling van cliëntgebonden tarieven. De RvB concludeert dat een onwerkbare en niet constructieve situatie is ontstaan. De verhouding tussen de CCR en RvB is vertroebeld. Om die reden heeft het RvB ieder inhoudelijk overleg met de CCR opgeschort en afgehouden. De CCR is van mening dat haar medezeggenschapsrecht door de RvB daardoor wordt gefrustreerd en heeft zich om die reden tot de Ondernemingskamer (OK) gericht.

 

De OK acht de CCR (op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en het vastgestelde Convenant centrale cliëntenraad) ontvankelijk in haar verzoek. De OK stelt voorts vast dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid van het bestuur; de handelwijze van het bestuur roept volgens de OK klemmende vragen op, omdat het bestuur het overleg met de CCR eenzijdig heeft beëindigd, althans voor onbepaalde tijd heeft opgeschort en het bestuur de medezeggenschap en het informatierecht van de CCR eenzijdig en voor onbepaalde tijd heeft opgeschort. De OK besluit een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting Zorgcentra De Betuwe.

 

Van belang is dat uit deze uitspraak volgt dat ook een entiteit als een cliëntenraad een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer aanhangig kan maken en voorts, dat het passeren van een cliëntenraad in de uitoefening van haar medezeggenschapsrechten gegronde redenen kan opleveren om aan een juist beleid te twijfelen.
Klik hier voor de uitspraak van de OK.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven