Home Commotie over Tuchtrecht

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Commotie over Tuchtrecht

In de media zijn berichten verschenen over het feit dat het tuchtrecht in de gezondheidszorg een ‘Strafrecht Light’ wordt en dat er in tuchtzaken van minimum maatregelen zal worden uitgegaan.

Zo verschenen er berichten dat in de toekomst in tuchtzaken bij gegrondverklaring van een klacht in beginsel een berisping zou moeten worden opgelegd. Bij verzachtende omstandigheden zou kunnen worden volstaan met een waarschuwing. Het verschil tussen deze twee maatregelen is aanzienlijk. Volgens de Parlementaire Geschiedenis op de wet BIG is een waarschuwing een zakelijke terechtwijzing die de onjuistheid van een handelwijze naar voren brengt zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken. Een berisping daarentegen heeft steeds een verwijtende en veroordelende strekking. Een berisping is een maatregel die, anders dan een waarschuwing, met naam en toenaam in het BIG-register en in landelijke dagbladen wordt gepubliceerd. In een persbericht laat de Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg weten dat de berichten in de media onjuist zijn. Binnen de tuchtcolleges is overleg gaande, zo laat het persbericht weten, met als inzet het zorgvuldig motiveren van beslissingen en in het bijzonder op welke gronden de keuze voor de zwaardere maatregel van een berisping of de lichtere van een waarschuwing wordt gemaakt. Het overleg heeft uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zwaarder wordt getild aan tuchtrechtelijk verwijtbare zaken en evenmin dat een zwaardere maatregel zou moeten worden opgelegd voor bepaalde gedragingen. Ook de suggestie dat het tuchtrecht verschuift naar een ‘Strafrecht Light’ is volgens het persbericht niet juist. In het strafrecht is één van de hoofddoelen vergelding, maar dat is geen doel van het tuchtrecht, dat zich richt op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Met het persbericht tracht de Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege onjuiste berichten in de media te weerspreken en de daardoor ontstane onrust onder beroepsbeoefenaren in de zorg te temperen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven