Home Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

KBS

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Sinds 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid voor een werkgever om bij het UWV compensatie te vragen voor een uitgekeerde transitievergoeding in verband met een einde van het dienstverband wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Per 1 januari 2021 zou een tweede compensatieregeling in werking treden, inhoudende dat de door de werkgever betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking kan komen indien deze transitievergoeding is betaald vanwege bedrijfsbeëindiging wegens pensionering, ziekte of gebreken van de werkgever of het overlijden van de werkgever. Het gaat hierbij om een kleine werkgever, met minder dan 25 werknemers.

De Minister van SZW heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd dat is gebleken dat het niet haalbaar is om de compensatieregeling in het geval van bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever per 1 januari 2021 al in werking te laten treden. Bij de vraag of er sprake is wegens ziekte of gebreken van de werkgever moet namelijk worden getoetst of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten binnen een periode van zes maanden. Hoe deze toets vorm moet worden gegeven is nog onderwerp van intensief overleg met het UWV en de beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundigen.

De compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever zal, zoals beoogd wel op 1 januari 2021 in werking treden. Deze regeling houdt in dat een op of na die datum betaalde transitievergoeding wegens het beëindigen van de onderneming wegens pensionering of overlijden van de werkgever kan worden gecompenseerd door het UWV. Het daarop betrekking hebbende besluit is op 17 november 2020 gepubliceerd.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Debby Kolk, Zorana Koria of Suzanne Steegmans

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven