Home Coronacrisis van invloed op omvang billijke vergoeding

KBS

Coronacrisis van invloed op omvang billijke vergoeding

Onlangs overwoog de kantonrechter te Gouda dat in die procedure de economische situatie als gevolg van de coronacrisis van invloed is op de omvang van de billijke vergoeding.

Wat was er aan de hand? De werknemer was op 1 februari 2016 als supervisor in dienst is getreden bij Panda Recycling (hierna: Panda). Panda heeft de werknemer op 6 mei 2020 op staande voet ontslagen. Panda zou geen vertrouwen meer hebben in de werknemer en verweet de werknemer dat hij e-mailcontact had gehad met concurrenten. Ook zou de werknemer vertrouwelijke informatie hebben gelekt aan concurrenten. De werknemer zou zich hebben beziggehouden met ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.

De werknemer betwist in rechte de rechtsgeldigheid van het hem gegeven ontslag.

De kantonrechter overweegt dat er geen sprake was van een rechtsgeldig gegeven ontslag. Niet is komen vast te staan dat de werknemer zich heeft ingelaten met ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. De door de werknemer gevraagde verklaring voor recht wordt toegewezen. De kantonrechter overweegt dat de werkgever, door de werknemer op onterechte gronden te ontslaan, ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Met betrekking tot de verzochte billijke vergoeding maakt de kantonrechter gebruik van de gezichtspunten uit het ‘New-Hairstyle’-arrest  van de Hoge Raad van 30 juni 2017. Naast de vaststelling van de duur van het dienstverband, overweegt de kantonrechter dat ook verwacht had mogen worden dat indien Panda de werknemer niet had ontslagen, de arbeidsovereenkomst ook na 6 mei 2020 voor onbepaalde tijd had voortgeduurd. De werknemer had dan aanspraak gehouden op zijn loon van EUR 5.500,= bruto, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. Voorts houdt de kantonrechter rekening met de termijn waarbinnen de werknemer een andere vergelijkbare baan zal kunnen vinden. In de gegeven omstandigheden, houdt de kantonrechter daarbij rekening met de nadelige effecten die het coronavirus op de economie zal hebben. Aan de hand daarvan schat de kantonrechter in dat verwacht kan worden dat de werknemer binnen een termijn van 24 maanden een vergelijkbare baan zal kunnen vinden. Bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding is er verder rekening mee te houden dat de werknemer aanspraak kan maken op WW, alsook met de aan de werknemer toekomende transitievergoeding. De kantonrechter stelt met inachtneming eerder genoemde omstandigheden de billijke vergoeding vast op een bedrag van € 55.000 bruto.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Debby Kolk en Suzanne Steegmans

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven