Home Covid-19 crisis leidt tot (tijdelijke) aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Covid-19 crisis leidt tot (tijdelijke) aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Uit de algemene zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van werknemers vloeit voort het nemen van maatregelen of het treffen van voorzieningen om de kans op besmetting te voorkomen of te beperken. In artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) zijn algemene uitgangspunten neergelegd over de inrichting van arbeidsplaatsen. Op basis hiervan moeten werknemers het werk zodanig kunnen verrichten dat hun veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk is beschermd. Omdat het artikel niet specifiek is toegesneden op het voorkomen of beperken van de besmetting van werknemers met het SARS-CoV-2 virus, is tijdelijk een meer specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen.

Het nieuwe artikel 3.2a Arbobesluit is van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, of een directe dreiging daarvan. Het vormt de basis voor de verplichtingen van de werkgever bij het nemen van maatregelen of voorzieningen. Welke maatregelen of voorzieningen in dat kader door de werkgever dienen te worden getroffen is afhankelijk van hetgeen op arbeidsplaatsen noodzakelijk wordt geacht voor de bescherming van werknemers.

Het overtreden van artikel 3.2a Arbobesluit levert een beboetbare overtreding op. Klik hier  voor het (tijdelijke) artikel 3.2a Arbobesluit en de toelichting daarop.

Heeft u vragen heeft met betrekking tot het gewijzigde Arbobesluit, dan kunt u contact opnemen met  Debby KolkZorana Koria of Suzanne Steegmans

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven