Home De AVG voor de letselschadepraktijk

De AVG voor de letselschadepraktijk

In het decembernummer van het Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk is een artikel gepubliceerd van mrs. Erik Luijendijk en Niels van den Burg met de titel: De AVG voor de letselschadepraktijk.

Na een algemene toelichting op de overgang van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) naar de AVG en de voorschriften waaraan de verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen, wordt in het artikel ingegaan op de positie van de aansprakelijkheidsverzekeraar, de medisch adviseur, de medisch deskundige en de belangenbehartiger als verwerkingsverantwoordelijken.

Klik hier om het artikel in te zien

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven