Home De Geschillencommissie ziekenhuizen

De Geschillencommissie ziekenhuizen

Per 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aangesloten bij een geschillencommissie. Wat zijn de eerste ervaringen?

Er zijn op dit moment 31 erkende geschilleninstanties in de zorg actief die verschillende doelgroepen hebben: van ambulancezorg tot ZZP’ers in de zorg.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen (SGC) behandelt klachten van patiënten tegen ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De SGC is door de overheid erkend en waarborgt een goede procedure en een onafhankelijke geschilbeslechting.

De SGC heeft tot taak geschillen tussen een cliënt en een ziekenhuis te beslechten en kan een schadevergoeding toekennen tot een bedrag van maximaal € 25.000,00.

De SGC doet uitspraak in de vorm van een bindend advies.

Een bindend advies is in beginsel voor partijen definitief tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is de andere partij aan de uitspraak te houden.

De praktijk wijst uit dat een bindend advies slechts in uitzonderlijke gevallen succesvol kan worden aangevochten.

De eerste ervaringen wijzen uit dat er een forse toename is van het aantal geschillen dat bij de SGC aanhangig wordt gemaakt.

Tot 1 augustus 2017 zijn er op grond van Wkkgz 63 geschillen bij de SGC aanhangig gemaakt. Hiervan zijn er 5 minnelijk opgelost en in 11 zaken heeft de SGC uitspraak gedaan. Hierbij waren 5 klachten gegrond, 5 klachten ongegrond en was er 1 klacht deels gegrond.

In vijf zaken werd schadevergoeding toegekend, waarvan het hoogste bedrag € 2.500,00 bedroeg en het laagste € 526,00.

Bij de SGC werd geklaagd over zowel bejegening en informatieverstrekking als over meer medisch technische aspecten zoals een onjuiste diagnose en een onjuiste behandeling.

De SGC lijkt volgens de eerste berichten in een behoefte te voorzien. Er gaat zich nu langzamerhand jurisprudentie vormen over de wijze waarop klachten en geschillen door de SGC worden behandeld en beoordeeld.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven