Home Ziekenhuis hoeft patiënt niet in te lichten over DBC-systematiek

Ziekenhuis hoeft patiënt niet in te lichten over DBC-systematiek

De Geschillencommissie Ziekenhuizen oordeelt dat er op het ziekenhuis geen informatieplicht rust om een patiënt voorlichting te geven over de DBC-systematiek, het verstrijken van de termijn van een DBC en de in verband daarmee voor een patiënt mogelijk te ontstane hogere kosten.

Op 27 juli 2016 bezocht een patiënt de KNO-arts in het ziekenhuis in verband met neusklachten. Er is toen geprobeerd om de klachten met neusspray te verhelpen, maar toen dit weinig resultaat gaf, is op 20 december 2016 besloten tot een curis-behandeling (verkleinen van de neusschelpen). Op 28 december 2016 heeft patiënt die curis-behandeling ondergaan. Op die datum is ook een controle-afspraak gemaakt voor 27 februari 2017. Tijdens die controle bleek dat de behandeling aan de rechterzijde van de neus niet het gewenste resultaat had. Begin maart 2017 ontving cliënt vervolgens een factuur van € 707,11 voor de curis-behandeling. Uit deze factuur bleek dat de periode van de DBC van de curis-behandeling op 8 februari 2017 was afgelopen. Voor de controle op 27 februari 2017 is een nieuwe DBC geopend.

Patiënt stelt zich op het standpunt dat het ziekenhuis hem had moeten informeren over de DBC-systematiek en de periode van het DBC-traject van de curis-behandeling. Als patiënt hierover door het ziekenhuis zou zijn geïnformeerd, zou hij (naar eigen zeggen) de vervolgafspraak vóór 8 februari 2017 hebben gemaakt. Patiënt wil graag dat zijn klachten alsnog worden verholpen zonder dat dit ten koste gaat van zijn eigen risico in 2017 en dat de factuur wordt aangepast. Om dit te bewerkstelligen heeft patiënt een procedure gestart bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen (hierna: Geschillencommissie).

De Geschillencommissie is van oordeel dat op het ziekenhuis niet de verplichting rust om uit zichzelf voorlichting te geven omtrent de DBC-systematiek, het verstrijken van de termijn van de DBC en de hiermee verband houdende kosten. Daarbij merkt de Geschillencommissie, ten overvloede, op dat op de arts wel de verplichting rust om de patiënt in te lichten over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt (volgens art. 7:448 lid 1 BW). Het ziekenhuis is volgens de Geschillencommissie dan ook niet tekort geschoten in de informatieplicht jegens patiënt. De klacht van de patiënt wordt ongegrond verklaard.

Uit dit bindend advies van de Geschillencommissie volgt, dat op het ziekenhuis niet de verplichting rust om een patiënt te informeren over de DBC-systematiek maar dat dit (logischerwijs) onverlet laat dat de arts jegens de patiënt wel een informatieplicht heeft over de geneeskundige behandeling.

De uitspraak van de Geschillencommissie treft u hier aan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven