Home De liplezende leidinggevende

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

De liplezende leidinggevende

Regionaal Tuchtcollege ‘s-Hertogenbosch, 11 april 2024

ECLI:NL:TGZRSHE:2024:25

De beklaagde bedrijfsarts in deze tuchtzaak voert in het kader van verzuimbegeleiding drie online videogesprekken waaraan de klaagster en haar leidinggevende deelnemen. Hierbij was de gang van zaken volgens de bedrijfsarts als volgt: nadat iedereen was ingelogd gaf de leidinggevende aan dat zij de microfoon en het geluid zou uitzetten, zodat de bedrijfsarts en de klaagster eerst alleen in gesprek konden gaan. Op een teken van de bedrijfsarts zou de leidinggevende dan weer bij het online consult aansluiten.

De klaagster stapt later naar het Regionaal Tuchtcollege (RTG) en stelt dat de bedrijfsarts zijn beroepsgeheim heeft geschonden door medische informatie in aanwezigheid van haar leidinggevende te bespreken.

De bedrijfsarts erkent in zijn verweer dat hij niet heeft gecontroleerd of de leidinggevende niets van het gesprek kon horen, nadat zij de microfoon en het geluid zou hebben uitgezet. Hiermee staat voor het RTG voldoende vast dat de leidinggevende de klaagster en de bedrijfsarts in ieder geval kon blijven zien. Ook kon niet worden uitgesloten dat de leidinggevende de rest van de videogesprekken kon horen, ondanks dat de leidinggevende had aangegeven haar microfoon en geluid te hebben uitgezet. Uit de reactie van de bedrijfsarts op de klacht staat voor het RTG ook vast dat er in de videogesprekken medische informatie is besproken, dat de bedrijfsarts onvoldoende heeft geborgd dat deze informatie vertrouwelijk kon worden besproken en dat de leidinggevende dit gesprek in ieder geval visueel heeft kunnen volgen. Nu uit niets blijkt dat de klaagster de bedrijfsarts toestemming had gegeven om medische informatie met de leidinggevende te delen heeft de bedrijfsarts het op hem rustende beroepsgeheim geschonden.

De klacht wordt door het RTG gegrond verklaard. Wat betreft de op te leggen maatregel neemt het RTG in overweging dat de bedrijfsarts zich voorafgaand aan de zitting toetsbaar en leerbaar heeft opgesteld en verbetermaatregelen heeft getroffen. Om die reden wordt de bedrijfsarts geen berisping opgelegd en wordt met de maatregel van waarschuwing volstaan.

De uitspraak laat zien in welk spanningsveld een bedrijfsarts zich bij verzuimbegeleiding kan begeven als het gaat om het bewaken van het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim raakt volgens het RTG de kern van de zorgplicht van de (bedrijfs)arts. Opmerkelijk is dat uit de uitspraak niet kan worden opgemaakt dat de leidinggevende daadwerkelijk heeft gehoord wat er tussen de bedrijfsarts en de klaagster werd besproken. De leidinggevende is in dit verband niet (bijv. als getuige) gehoord. In deze zaak gaat de tuchtrechter zelfs zo ver dat zelfs al zou de leidinggevende het online drie-gesprek alleen visueel hebben kunnen volgen (is het RTG er mogelijk van uitgegaan dat de leidinggevende kan liplezen?), dit de bedrijfsarts al tuchtrechtelijk kan worden verweten. Het online voeren van gesprekken heeft in de zorg sinds de Corona-epidemie een grote vlucht genomen. Deze vorm van communicatie roept nieuwe uitdagingen op, zoals het beschermen van het beroepsgeheim. Kennelijk waren hier de ogen betrouwbaardere getuigen dan de oren.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven