Home De ontslagbrief bij de tuchtrechter

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

De ontslagbrief bij de tuchtrechter

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam, 5 januari 2024
ECLI:NL:TGZRAMS:2024:3

In deze tuchtzaak dient een patiënte een klacht in tegen een plastisch chirurg over een operatie waarbij een zwelling is verwijderd. Voor deze blog is interessant het klachtonderdeel wat inhoudt dat het medisch dossier en de ontslagbrief onwaarheden bevatten. Zo zijn volgens de patiënte de vermelde tijdstippen niet juist, is zij niet onder plaatselijke maar onder algehele verdoving geopereerd en is ten onrechte niet vermeld dat zij allergisch is voor NSAID.

Het Regionaal Tuchtcollege (RTG) stelt vast dat het elektronisch patiëntendossier werkt met zogenaamde stopmomenten. Het gehele zorgproces van het eerste contact tot aan het definitieve ontslag wordt in stopmomenten afgevinkt. Dit betekent ook dat er geen stopmoment kan volgen als het eerdere stopmoment niet is afgesloten. Indien een stopmoment wordt afgevinkt, dan komt daar automatisch een tijdstip te staan dat niet handmatig kan worden ingevoerd of gewijzigd. Van enige onjuistheid is daarbij niet gebleken.

Wel stelt het RTG met de patiënte en de plastisch chirurg vast dat er onjuistheden in de automatisch gegenereerde ontslagbrief zijn vermeld waar het gaat om het type verdoving en de ontslagmedicatie. Het RTG is echter gebleken dat deze omissie geen consequenties heeft gehad. Aan de patiënte is geen pijnmedicatie voorgeschreven bij of na het ontslag. Wel is het RTG het met de patiënte eens dat het feit dat dit wel in de ontslagbrief stond vermeld uiterst verwarrend en slordig was.

Het RTG verklaart dit klachtonderdeel gegrond. Wat betreft de op te leggen maatregel oordeelt het RTG dat de administratieve fouten hebben geleid tot een incidentmelding door de plastisch chirurg. Er is op zijn voorstel een verbeterplan opgesteld dat moet voorkomen dat dergelijke administratieve fouten in de toekomst voor zullen komen. Het elektronisch patiëntendossier is ook op enkele punten aangepast. De administratieve fouten waren slordig en verwarrend. Het RTG acht het wel van belang dat, hoewel er ontslagmedicatie in de brief vermeld stond, deze niet daadwerkelijk is voorgeschreven door de plastisch chirurg en de patiënte dus geen enkel moment in gevaar is geweest. Gelet op het feit dat er geen gevolgen van dien aard waren dat er gevaar voor de patiënte is geweest, de reeds getroffen verbetermaatregelen en het doel van het medisch tuchtrecht oordeelt het RTG dat aan de plastisch chirurg geen maatregel zal worden opgelegd (art. 69 lid 4 wet BIG).

Deze uitspraak laat zien, dat ook een ontslagbrief onderwerp kan zijn van een klacht bij de tuchtrechter. Een ontslagbrief van een medisch specialist is bedoeld als medische overdracht, waarbij de verantwoordelijkheid voor de zorg in beginsel wordt overgedragen aan de huisarts. Sommigen noemen een ontslagbrief ook wel het visitekaartje van een afdeling. Een ontslagbrief moet als het goed is de noodzakelijke gegevens bevatten met een adequate samenvatting van het klinisch beloop, inzicht geven in de medische overwegingen, het behandelplan en het (medicatie)beleid. Dit alles in het belang van de continuïteit van de zorg, met als doel dat de huisarts zijn poortwachtersfunctie naar behoren kan uitoefenen. Alles zou zo simpel mogelijk moeten zijn, maar niet simpeler.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven