Home Digitale voorwaarden voor consumenten

KBS

Digitale voorwaarden voor consumenten

Het was bekend dat de meeste overeenkomsten in de praktijk mondeling worden gesloten en een factuur veelal het enige geschrift vormde, waarmee de overeenkomst werd bevestigd. Met de opkomst van het internet en met de professionalisering in de vele managementlagen van het bedrijfsleven is daarin verandering gekomen.

Meer dan anders bestaat de mogelijkheid om de condities van een overeenkomst tegenwoordig goed vast te leggen. Het gebruik van algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden is algemeen aanvaard, mede om het reclameren, de leveringstermijnen, een beperking van aansprakelijkheden en dergelijke duidelijk te maken. De inhoud van die voorwaarden moet uiteraard helder zijn en voor met name consumenten (business to consumers) niet onredelijk bezwarend zijn.

Ook de wijze waarop die voorwaarden van toepassing worden verklaard zal eenduidig en tijdig moeten gebeuren. Hierbij dienen de nodige voorschriften in acht te worden genomen; een enkele verwijzing naar toepasselijke voorwaarden op de factuur volstaat niet. In het algemeen dienen de algemene voorwaarden tijdig vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de contractspartij te worden verstrekt.

In de wet is de mogelijkheid geboden om algemene voorwaarden via het internet van toepassing te verklaren, maar dan dient (a) de overeenkomst via het internet tot stand te zijn gekomen en (b) de algemene voorwaarden op de website te zijn geplaatst (c) welke separaat kunnen worden gedownload.
De wetgever heeft ingezien dat de eerste voorwaarde de categorie van overeenkomsten uitsluit, die nog steeds op de traditionele manier mondeling of schriftelijk per brief/fax tot stand komt. Om die categorie toch van het gemak van internet te laten profiteren wordt de wet op dit punt aangepast.
Voor de digitale aankopen op het internet zijn de regels ook op Europees niveau behoorlijk in ontwikkeling geraakt. Op 8 oktober 2008 heeft de Europese Commissie nieuwe voorstellen gedaan voor de rechten van de consument bij internettransacties, zoals meer verplichte informatie over de aankoop, verplichte levering binnen 30 dagen met sanctie tot terugbetaling van de reeds betaalde koopsom, verlenging van de bedenktijd van 7 naar 14 dagen en een nieuwe zwarte lijst van oneerlijke contractvoorwaarden.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven