Home Digitale voorwaarden

KBS

Digitale voorwaarden

Een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam leert weer eens, dat het van belang is om strikt de letter van de wet te volgen voor het gebruikmaken van algemene voorwaarden via de digitale weg.

Met zijn beleggingen leed de particuliere klant een flinke schade tengevolge van een storing in het geautomatiseerde beleggingssysteem, waardoor bepaalde orders niet konden worden uitgevoerd. ABN AMRO verwees naar de uitsluiting van haar aansprakelijkheid in zo’n situatie in de algemene voorwaarden.

 

De rechtbank overwoog dat de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ook langs elektronische weg ter beschikking kunnen worden gesteld. Voorwaarde is dan wel dat dit geschiedt op zodanige wijze dat de voorwaarden door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

 

Dat was hier niet het geval; de algemene voorwaarden van ABN AMRO werden bij het aangaan van de overeenkomst geacht bekend te zijn en daarachter was een vinkje geplaatst. Ook in de e-mail de de klant als bevestiging ontving, was geen link naar de algemene voorwaarden opgenomen. Doordat de voorwaarden verkeerd van toepassing waren verklaard, kon de klant het exoneratiebeding vernietigen.

 

Zie Rechtbank Amsterdam 13 april 2011; LJN:BQ7598.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven