Home Een SMS-bericht zonder byte…

Oswald Nunes

Overig
/

Een SMS-bericht zonder byte…

Heeft een SMS-bericht rechtsgevolgen?

Rechtbank Limburg 31 oktober 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:10266)

In deze zaak gaat het om een simpele incasso. De schuldeiser vraagt nakoming. De schuldenaar stelt dat de vordering is verjaard. De schuldeiser zegt dat hij een SMS-bericht aan de schuldenaar heeft gestuurd waarmee het recht op nakoming is voorbehouden. De schuldenaar betwist het bericht te hebben ontvangen; hij stelt niet eens te weten hoe een SMS-opgesteld en verstuurd moet worden.

Hoe kijkt de rechter hier tegen aan?

In het algemeen geldt dat een vordering tot nakoming van een verbintenis verjaart na verloop van vijf jaar. Is de vordering verjaard dan kan de schuldeiser geen nakoming meer vragen. Deze bepaling dient de rechtszekerheid. Een schuldenaar moet op enig moment zekerheid hebben dat hij niet meer voor vorderingen uit het (verre) verleden wordt aangesproken. Daar staat tegenover dat een schuldeiser vijf jaar de tijd heeft om zijn vordering geldend te maken.

Een vordering kan echter ook worden gestuit. Dit houdt in dat de schuldeneiser aan de schuldenaar laat weten dat hij zich het recht op nakoming voorbehoudt. Een rechtsgeldige stuiting moet dan wel binnen de vijf jaarstermijn plaatsvinden. Het Burgerlijk Wetboek (art. 3:317, eerste lid) bepaalt dat een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis kan worden gestuit door een ‘schriftelijke aanmaning’ of ‘een schriftelijke mededeling’ aan de schuldenaar waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

De kantonrechter overweegt in deze zaak dat de schuldeiser niet heeft aangetoond dat de schuldenaar het SMS-bericht heeft ontvangen. De schuldenaar heeft daar ook niet op gereageerd. Wil een mededeling werking hebben, dan moet vaststaan dat deze de ontvanger ook heeft bereikt. Nu niet vaststaat dat het SMS-bericht de schuldenaar daadwerkelijk heeft bereikt, kan hieraan geen werking worden toegekend. Het SMS-bericht heeft de verjaring niet gestuit. De vordering is verjaard en wordt afgewezen.

De les die uit deze uitspraak voortvloeit is, dat SMS-berichten in het maatschappelijk verkeer weliswaar als communicatiemiddel niet meer zijn weg te denken, maar dat deze niet altijd rechtsgevolg hebben. Het is om die reden verstandig om bij uitwisseling van belangrijke berichten – zoals hier in het geval van stuiting van de verjaring van een vordering – terug te vallen op een ‘ouderwetse’ papieren (en aangetekende!) brief. Better safe than sorry!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven